Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

Quy trình nhập học đại học hệ chính quy

Xem tại File đính kèm

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Quy trinh nhap hoc.pdf)Quy trinh nhap hoc.pdf[ ]11:29 15-09-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Quy trinh nhap hoc-1.doc)Quy trinh nhap hoc-1.doc[ ]11:29 15-09-2016
DOWNLOAD THIS FILE (QD Ban don tiep nhap hoc.doc)QD Ban don tiep nhap hoc.doc[ ]11:29 15-09-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Mau TB KH dau nam.doc)Mau TB KH dau nam.doc[ ]11:29 15-09-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Lịch nhập học 2016.xls)Lịch nhập học 2016.xls[ ]11:28 15-09-2016