Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

Lịch thi và các biên bản Chuẩn ĐRNLNN năm 2017

Xem tại File điính kèm

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Ke hoach Chuan dau ra 2017.doc)Ke hoach Chuan dau ra 2017.doc[ ]16:27 20-01-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Tai lieu Ban Coi thi CDR.doc)Tai lieu Ban Coi thi CDR.doc[ ]15:22 10-11-2016
DOWNLOAD THIS FILE (BIÊN BẢN CDR.xls)BIÊN BẢN CDR.xls[ ]15:21 10-11-2016