Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

CÔNG ĐOÀN

 

1. ThS Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch
ĐT: 38682605; E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2. ThS Khổng Thị Uyên - Phó Chủ tịch
ĐT: 38694821; E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


3. ThS Nguyễn Chí Bính -Ủy viên

4. ThS Bùi Thanh Sơn - Ủy viên

5. TS Nguyễn Thị Nhung - Ủy viên

6. Bà Đổng Thị Phượng - Ủy viên

7. Ô Nguyễn Đắc Trung - Ủy viên

8. TS Nguyễn Mai Hương - Ủy viên