Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

Khoa Du lịch

Điện thoại: 024.38692077
024.62935708 (cs2)
Fax: 38683632
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó trưởng khoa phụ trách khoa: Th/s Vũ An Dân

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phó trưởng khoa:                 Th/s Trần Thị Nguyệt Quế

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phó trưởng khoa:                 Th/s Phan Thị Phương Mai

Email: ptpmai2003 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.