Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

  Trong công cuộc đổi mới nền kinh tế và tiếp đó là tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vấn đề nâng cao dân trí và đào tạo nguồn nhân lực có ý nghĩa hết sức quan trọng. Điều đó có nghĩa là cần mở cơ hội học tập, tạo điều kiện rộng rãi cho mọi người dân được tiếp cận với cơ hội giáo dục - đào tạo tuỳ theo nhu cầu và khả năng của mỗi người. Trong bối cảnh đó, Đại học Mở Hà Nội là cơ sở đầu tiên ở nước ta được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu với loại hình đào tạo từ xa.
Đào tạo từ xa là phương thức đào tạo mới, hiện đại. Phương thức này hiện nay được áp dụng tại nhiều nước và ngày càng phát triển nhờ có những thành tựu mới của kỹ thuật nghe nhìn, công nghệ viễn thông và công nghệ thông tin.
  Khác với các phương thức giáo dục truyền thống "mặt đối mặt", yêu cầu phải có lớp học, giảng đường với những quy định chặt chẽ về số học sinh trên lớp, về tỷ lệ giáo viên trên sinh viên... “Giáo dục từ xa là một quá trình giáo dục, trong đó phần lớn có sự gián cách giữa người dạy và người học về mặt không gian và thời gian. Người học theo hình thức GDTXa chủ yếu tự học qua học liệu như giáo trình, băng hình, băng tiếng, đĩa CD-ROM, phần mềm vi tính, bằng việc sử dụng các phương tiện nghe-nhìn cá nhân, phát thanh, truyền hình, các tổ hợp truyền thông đa phương tiện, mạng Internet dưới sự tổ chức, trợ giúp của Nhà trường” (Điều 1, Quy chế của Bộ GD&ĐT, ban hành theo Quyết định số 40/2003QĐ-BGD&ĐT, ngày 8/8/2003)... đồng thời kết hợp với sự hướng dẫn định kỳ của giảng viên tại các cơ sở vệ tinh của Viện đặt tại các địa phương.
Bởi vậy, xét về phương diện kinh tế thì đây là phương thức giáo dục ít tốn kém nhất cho người học. Chính vì vậy, số người theo học loại hình đào tạo từ xa của Viện ngày càng tăng: 
- Từ tháng 4-1995, Viện Đại học Mở Hà Nội phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức khai giảng khoá đầu tiên đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh theo phương thức giáo dục từ xa qua sóng phát thanh đã thu hút 4.600 người theo học.
- Đến năm 1997, số người học đại học đại học theo phương thức giáo dục từ xa là 15.000 người.
- Năm 2013, số người học đại học đại học theo phương thức giáo dục từ xa lên đến 45.000 người.