Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

Qui mô đào tạo

 

Hiện nay, Viện đang đào tạo cho các loại hình, cấp bậc sau:

 

     - Đào tạo Thạc sỹ 5 ngành: Kỹ thuật Điện tử, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ sinh học và Luật kinh tế. Số lượng 1000 học viên (lấy số tròn)

 

     - Đào tạo ĐH chính quy 12 ngành (16 chuyên ngành): Quản trị kinh doanh (3 chuyên ngành): QTKD; QTKD DL, KS; HD DL, Kế toán, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử-Truyền thông, Kiến trúc, Thiết kế công nghiệp (3 chuyên ngành): Đồ họa; Nội thất; Thời trang, Tài chính-Ngân hàng, Luật Kinh tế, Luật Quốc tế. Số lượng 10.000 sinh viên (lấy số tròn)

 

     - Đào tạo Đại học từ xa 7 ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử-Truyền thông, Tài chính-Ngân hàng, Luật Kinh tế. Số lượng 33.000 sinh viên học theo phương pháp truyền thống (lấy số tròn)

 

     - Đào tạo trực tuyến (E-learning) 6 ngành: QTKD, Kế toán, CNTT và TC-NH, Luật Kinh tế, Ngôn ngữ Anh. Số lượng 10.000 sinh viên (lấy số tròn)

     - Đào tạo Bằng đại học thứ 2 và song bằng (3 ngành): Luật Kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Kế toán. Số lượng 800 sinh viên (lấy số tròn)

 

     - Hệ VLVH 10 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Quản trị Du lịch-khách sạn, Thiết kế Nội thất, Thiết kế Thời trang, Thiết kế Đồ họa, Luật Kinh tế. Số lượng 2000 sinh viên (lấy số tròn)