Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

Quan hệ Quốc tế

Nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao, Viện Đại học Mở Hà Nội không ngừng duy trì, phát triển và mở rộng mối quan hệ hợp tác với các trường đại học trên thế giới. Viện có quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức, viện nghiên cứu, trường đại học của các nước như: Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Úc, Vương Quốc Anh, Canada, Nga,… đặc biệt là các trường đại học Mở, đại học Từ xa.
Nội dung hợp tác bao gồm:
- Tổ chức chương trình đào tạo cho sinh viên;
- Hoạt động hợp tác nghiên cứu;
- Trao đổi cán bộ đào tạo, nghiên cứu;
- Trao đổi thông tin, tài liệu thư viện và ấn phẩm nghiên cứu khoa học;
- Tổ chức đoàn thăm quan và trao đổi kinh nghiệm;
- Phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, seminar.

Các Chương trình hợp tác đào tạo quốc tế đang được thực hiện tại Viện Đại học Mở Hà Nội:

Chương trình Hợp tác với học viện kỹ thuật BoxHill


Chương trình Hợp tác với Học viện Kỹ thuật BoxHill (Australia) đào tạo quốc tế cấp bằng Cao đẳng các chuyên ngành: Điện tử Viễn thông, Máy tính, Kế toán.Chương trình Hợp tác với Trường Đại học Công nghệ Quốc gia Nga (MATI) đào tạo Đại học ngành Công nghệ Thông tin.Viện hợp tác với Hiệp hội các Trường Đại học cộng đồng Canada triển khai Dự án Phát triển Du lịch cộng đồng (Dự án Du lịch Cộng đồng tai SAPA 2003-2008).


Viện Đại học Mở Hà Nội là thành viên chính thức của Hiệp hội các Trường Đại học Mở Châu Á (AAOU) và là thành viên của Hội đồng quản trị SEAMOLEC (Trung tâm Đào tạo Mở và Từ xa thuộc Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á), thường xuyên trao đổi các hoạt động khoa học, báo cáo các công trình nghiên cứu tại các hội nghị quốc tế về Giáo dục mở và Đào tạo từ xa.


Trong tương lai, Viện Đại học Mở Hà Nội tiếp tục phát triển và mở rộng các cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là hợp tác trên lĩnh vực đào tạo thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, từ đó nâng cao vị trí, vai trò cũng như uy tín của Viện Đại học Mở Hà Nội.
Hội thảo quốc tế về giáo dục mở và đào tạo từ xa năm 2006 tại Hà Nội

Thứ trưởng Bành Tiến Long cùng lãnh đạo Viện thăm trường ĐH Assumption - Trường ĐH hàng đầu của Thailand về đào tạo CNTT và đào tạo trực tuyến