Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

Cơ sở vật chất

Toàn bộ Viện đã sử dụng 21.000m2 diện tích phòng học phục vụ cho đào tạo, bình quân diện tích phòng học là 1,5m2/1SV chính quy. Số phòng thí nghiệm và phòng máy thực hành là 29 phòng (1638 m2). Hệ thống thư viện 22780 đầu sách, diện tích 1600m2 bao gồm thư viện của Trường, thư viện chuyên ngành của các Khoa và thư viện tại 05 cơ sở liên kết. Viện đã có thư viện điện tử, có phòng máy sử dụng internet miễn phí phục vụ sinh viên. Tổng số máy tính toàn Viện là 873, trong đó dùng cho hệ thống văn phòng làm việc là 354, dùng cho sinh viên học tập là 519. Viện hỗ trợ các đơn vị liên kết (có lượng học viên quy mô trên 1000) máy tính, sách, ấn phẩm… để xây dựng thư viện phục vụ học viên hệ Từ xa của Viện tại các trung tâm : Ninh Bình, Thái Bình, Nghệ An, Bắc Ninh 1,2, Đông Anh, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh…Thiết bị phục vụ đào tạo khác được đầu tư đúng mức, đáp ứng được nhu cầu giảng dạy và học tập. Trụ sở chính của Viện được nâng cấp và đảm bảo điều kiện làm việc của khối văn phòng. Công tác tin học hoá quản lý, hệ thống thông tin được triển khai hoạt động hiệu quả tốt.

 

Cơ sở vật chất:

 

- Studio sản xuất các chương trình và học liệu cho đào tạo từ xa (băng hình, băng tiếng, đĩa CD, VCD, CDROM) với các thiết bị tương đối hiện đại.

alt

- Phòng học truyền hình 2 chiều đặt tại Viện Đại học Mở Hà Nội được kết nối trực tuyến với 05 phòng học qua truyền hình tại các cơ sở liên kết địa phương (Bắc Giang, Hải Dương, Đà Năng, Nghệ An, Gia Lai).

alt

- Trung tâm E-learning được trang bị hệ thống máy tính hiện đại dùng cho phụ đạo và học tập trực tuyến. 

alt

- Phòng học qua mạng. 

alt

 

Một trong những khó khăn lớn nhất từ khi thành lập đến nay của Viện là chưa có cơ sở đào tạo tập trung và ổn định. Các khoa phải đi thuê địa điểm để tổ chức học tập và làm việc nên môi trường học đường chưa đạt chuẩn, kinh phí thuê hàng năm khoảng 15 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn so với nguồn thu học phí.