Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

Quan hệ Quốc tế

        Viện Đại học Mở Hà Nội có quan hệ mật thiết với Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam VTV2. Cho đến nay, Viện đã phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam phát liên tục hơn 10.000 chương trình (mỗi ngày 2 buổi), Đài Truyền hình Trung ương VTV2 phát 2.600 buổi các môn học ngành Quản trị Kinh doanh, Tiếng Anh, các chương trình phổ biến khoa học, Khuyến nông, Làng nghề truyền thống, Tin học.
        Viện Đại học Mở Hà Nội là thành viên chính thức của Hiệp hội các Trường Đại học Mở và Tư xa khu vực châu Á (AAOU) và Hiệp hội Giáo dục Mở thế giới. Viện Đại học Mở Hà Nội đã tham dự đều đặn các Hội nghị hàng năm của Hiệu trưởng các Trường Đại học Mở trong khu vực và tham gia nhiều báo cáo khoa học tại Hội nghị quốc tế về Giáo dục mở và Từ xa.
Viện Đại học Mở Hà Nội có một đại diện là thành viên của Hội đồng Quản trị SEAMOLEC (Trung tâm Đào tạo Mở và Từ xa khu vực thuộc tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á). Trong những năm qua, Viện Đại học Mở Hà Nội đã phối hợp với SEAMOLEC tổ chức nhiều Hội nghị, Hội thảo, tập huấn,… với sự tham gia của các giáo sư, chuyên gia về lĩnh vực đào tạo từ xa của nhiều nước, phần lớn trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương; các chuyên gia và cán bộ làm công tác đào tạo từ xa của một số trường đại học, các trung tâm liên kết đào tạo với Viện trong cả nước. Nội dung của các hội nghị, hội thảo xoay quanh các vấn đề của giáo dục từ xa như: chính sách và công nghệ cho đào tạo từ xa, biên soạn giáo trình học liệu cho đào tạo từ xa, các nghiên cứu trong lĩnh vực đào tạo từ xa, e-learning… Viện cũng đã phối hợp với SEAMOLEC tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác giáo dục từ xa một số trường đại học trong nước và một số nước như Lào, Campuchia về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo từ xa, biên soạn tài liệu giáo dục từ xa...
        Hàng năm, Viện tổ chức các Hội nghị về quản lý đào tạo từ xa thống nhất các qui định, đổi mới các qui trình, học tập qui chế, tập huấn công tác quản lý đào tạo từ xa cho cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy của Vịên Đại học Mở Hà Nội và các Trung tâm liên kết. Viện duy trì tổ chức Hội nghị thường niên về đào tạo từ xa.
        Viện thường xuyên cử các đoàn cán bộ đi tham quan, trao đổi kinh nghiệm với nhiều trường Đại học Mở thuộc các nước trong khu vực và trên thế giới như: Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Anh, Canada,…

Trong năm 2013 Viện đã tổ chức tiếp đón và làm việc với 18 đoàn khách quốc tế đến thăm quan cơ sở đào tạo, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và tìm kiếm cơ hội hợp tác đào tạo ở bậc cử nhân và thạc sĩ. Tổ chức đón tiếp 01 đoàn gióa viên và sinh viên của Đại học Mở Sukhothai Thamathirat của Thái lan sang tham quan và giao lưu với sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội. Ngoài ra, Viện cũng đã tổ chức thành công phiên họp định kỳ lần thứ 7 của nhóm 5 trường đại học mở châu Á (gọi tắt là OU5, bao gồm Đại học Mở Malaysia, Đại học Mở Terbuka – Indonesia, Đại học Mở Phillipine, Đại học Mở Sukhothai Thamathirat – Thái Lan và Viện Đại học Mở Hà Nội), tham gia xây dựng chương trình và biên soạn học liệu cho Chương trình đào tạo thạc sĩ Đông Nam Á học (ASEAN Studies)

Viện đã cử 18 đoàn cán bộ bao gồm đại diện ban lãnh đạo và các chuyên viên/giáo viên đi tham gia các đợt tập huấn ngắn hạn, các hội nghị, hội thảo quốc tế. Tháng 10/2012 Viện tổ chức thành công các hội nghị quốc tế về đào tạo Mở và Từ xa tại thành phố Đà Nẵng với chủ đề Đào tạo Mở và Từ xa thế kỷ 21”

        Nhìn chung những năm gần đây, Viện luôn duy trì tốt mối quan hệ với các đối tác truyền thống, hiện đang liên kết triển khai các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế về đào tạo mở và từ xa; tổ chức tốt, an toàn và hiệu quả các sự kiện có sự tham gia của đại biểu quốc tế hoặc các đoàn công tác của Viện đi nước ngoài.