Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

Văn bản đào tạo

Các văn bản tuyển sinh năm 2016

Xem tại các File đính kèm

   

Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ

Xem tại File đính kèm

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (1508_QĐ sua doi chuan dau ra 2013.doc)1508_QĐ sua doi chuan dau ra 2013.doc[ ]16:44 12-08-2016
DOWNLOAD THIS FILE (1508_Khung nang luc ngoai ngu 6 bac VN.doc)1508_Khung nang luc ngoai ngu 6 bac VN.doc[ ]16:44 12-08-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Nội dung ôn tập Speaking - VSTEP-1.docx)Nội dung ôn tập Speaking - VSTEP-1.docx[ ]09:20 10-08-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Format Speaking - STEP.doc)Format Speaking - STEP.doc[ ]09:20 10-08-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Lich thi.xls)Lich thi.xls[ ]09:20 10-08-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Thang Đánh giá Năng lực Nói Tiếng Anh.doc)Thang Đánh giá Năng lực Nói Tiếng Anh.doc[ ]11:00 16-03-2016
DOWNLOAD THIS FILE (QD 729-Ban hanh Dinh dang de thi.doc)QD 729-Ban hanh Dinh dang de thi.doc[ ]15:15 21-01-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Mau DS du thi CDR-1.doc)Mau DS du thi CDR-1.doc[ ]15:15 21-01-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Ke hoach Chuan dau ra 2016.doc)Ke hoach Chuan dau ra 2016.doc[ ]15:15 21-01-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Định dạng đề thi NLNN.doc)Định dạng đề thi NLNN.doc[ ]15:15 21-01-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Bang quy doi CCNN-1.doc)Bang quy doi CCNN-1.doc[ ]15:15 21-01-2016
   
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL