Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

Tin tức - Sự kiện

HỌP GIAO BAN QUÝ IV/2016

• Địa điểm : Hội trường A

• Thời gian : 08h30’ ngày 03/10/2016

• Thành phần : Đảng Ủy, Ban giám hiệu, Lãnh đạo các đơn vị, Bí thư các Chi bộ, Bí thư đoàn Thanh niên, Chủ tịch Công đoàn

• Nội dung cuộc họp giao ban:

I. Công bố các Quyết định về Tổ chức Cán bộ

Đ/c Nguyễn Xuân Quế- Trưởng phòng TC-HC công bố các quyết định về tổ chức cán bộ

- Chia tay Ths Trần Đức Vượng - nguyên Giám đốc Trung tâm Học liệu về nghỉ chế độ

- Chia tay Bà Nguyễn Minh Hằng - chuyên viên Phòng Khảo thí & ĐBCL về nghỉ chế độ

- Chia tay TS Nguyễn Chí Bính - Bí thư Chi Bộ Khoa Đào tạo Từ xa, CN Khoa Đào tạo Từ xa chuyển công tác

- Công bố Quyết định bổ nhiệm lại Ths Nguyễn Minh Phương giữ chức vụ phó CN phụ trách Khoa Tiếng Trung Quốc - Viện Đại học Mở Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021

- Công bố Quyết định bổ nhiệm lại Ths Nguyễn Thị Thu Hương giữ chức vụ Phó CN Khoa Kinh tế - Viện Đại học Mở Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021

- Công bố Quyết định bổ nhiệm Ths Lê Hữu Dũng - Giảng viên Khoa CNTT giữ chức vụ Phó CN Khoa CNTT - Viện Đại học Mở Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021

- Công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm PGS TS. Phạm Thị Tâm - Phó CN Khoa Công nghệ Sinh học đến giữ chức vụ Phó Trưởng phòng NCKH & HTQT - Viện Đại học Mở Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021

- TS. Trương Tiến Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội thay mặt lãnh đạo Nhà trường phát biểu ý kiến chia tay các cán bộ về nghỉ chế độ và chuyển công tác

- Ths Lê Hữu Dũng thay mặt cán bộ mới nhận quyết định phát biểu.

II. Phổ biến Nghị quyết của Đảng ủy:

Đ/c Nguyễn Mai Hương – Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng trường Viện Đại học Mở Hà Nội thay mặt Đảng ủy phổ biến Nghị quyết Quý IV của cuộc họp liên tịch Đảng ủy - BGH

1. Công tác xây dựng và phát triển Viện

- Tập trung chỉ đạo góp ý 3 loại văn bản sau: Đề án tự chủ của Viện Đại học Mở Hà Nội; Chiến lược phát triển Viện trong giai đoạn 2016-2021 tầm nhìn 2030; Quy chế Tài chính của Viện

- Định hướng xác định các điều kiện, phương án để phát triển Trung tâm Viện Đại học Mở tại Đà Nẵng

2. Công tác Tổ chức cán bộ

- Công tác Tổ chức nhân sự trong Nhà trường

+ Kiện toàn Hội đồng trường

+ Kiện toàn BCH Công đoàn và các chức danh Chủ tịch, Phó CT, Trưởng và Phó BCH Công đoàn

+ Kiện toàn nhân sự BCH Đoàn TN

+ Rà soát, thành lập Hội đồng KH & ĐT của Nhà trường theo đúng điều lệ Hội đồng KH của Bộ GD&ĐT

- Công tác Tổ chức các đơn vị trong Viện

+ Tiếp tục thực hiện giải thể các đơn vị và thành lập đơn vị mới

+ Hoàn thiện, phê duyệt chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Ban trong Viện

+ Làm việc với Trung tâm E-learning xác định nhiệm vụ của Trung tâm trong giai đoạn mới nhằm tiếp nhận Dự án KOICA hiệu quả

+ Rà soát, bổ sung danh sách quy hoạch chức danh Lãnh đạo cấp Viện

+ Làm quy trình bổ nhiệm Phó CN Phụ trách Khoa Đào tạo Từ xa

+ Phát triển đội ngũ cán bộ theo chiều sâu, lập kế hoạch có lộ trình bồi dưỡng với mỗi cá nhân về chuyên môn, nghiệp vụ

3. Công tác CSVC

- Tiếp tục sửa chữa khang trang CS1

- Quy hoạch xong vị trí làm việc của các đơn vị trong CS1

- Hoàn thiện việc kiểm kê tài sản

- Tiếp tục sửa chữa khang trang CS2

- Lập kế hoạch khai thác cơ sở mới để năm 2017 có thể khai thác các hạng mục của cơ sở mới

- Chuẩn bị nhân lực và tài chính để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng

4. Công tác TC:

- Chỉ đạo việc quyết toán tài chính công khai, minh bạch

- Công tác xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

5. Công tác Thanh kiểm tra

- Ủy ban Kiểm tra kiểm tra định kỳ các Chi bộ và hoạt động của các Chi bộ

- Thanh tra theo chuyên đề

6. Công tác Đoàn thể

- Tổ chức kiện toàn chức vụ Tổ trưởng, Tổ phó BCH Công đoàn

- Tổ chức chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả, thực chất các hoạt động, các ngày lễ lớn

- Tổ chức hoạt động ngoài Nhà trường

- Các công tác, hoạt động thể thao, văn hóa khác…

7. Công tác Xây dựng Đảng

- Kết nạp Đảng cho quần chúng tại Trung tâm PTĐT

- Chuyển Đảng chính thức cho 1 số đ/c

- Kiện toàn các Ban của Đảng ủy

- Kế hoạch bồi dưỡng Đảng cho sinh viên

III. Công tác chuyên môn:

*Đ/c Trương Tiến Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội căn cứ Nghị quyết phổ biến công tác Quý IV/2016

- Công tác TCCB: tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc theo NQ của Đảng ủy

- Công tác CSVC: Tiếp tục thúc đẩy dự án tại Văn Hưng, Long Giang, thúc đẩy các hoạt động của Sinh viên tại khu vực, tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy; Chuẩn bị và hỗ trợ Ban kiểm kê tài sản, mã hóa và vào sổ mua sắm tài sản

- Công tác Tài chính: giữ vững các quy định về quyết toán từng tháng và từng quý

- Các đơn vị có tổ chức đào tạo làm Dự toán cho kế hoạch năm 2017 dựa trên kế hoạch năm học

- Những bất cập về chi tiêu tài chính nội bộ đề nghị các đơn vị gửi về đầu mối là Phòng KH-TC để phục vụ công tác xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

- Các đơn vị hỗ trợ công tác kiểm toán khi có yêu cầu

- Các sự kiện trong quý: Hoạt động gặp gỡ cựu sinh viên khu vực Hải Phòng vào 16/10; Tổ chức gặp gỡ thường niên các đơn vị liên kết tại Đà Nẵng từ 31/1-01/11/2016; Kỷ niệm 23 năm ngày thành lập Viện; Kỷ niệm ngày 20/11

* Đ/c Nguyễn Thị Nhung - Phó Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội phổ biến công tác chuyên môn

- Về Công tác chính trị tư tưởng sinh viên

+ Triển khai phổ biến và thực hiện nghiêm túc chỉ thị Nghị quyết của Đảng ủy

+ Đề xuất rà soát, ban hành điểm rèn luyện của sinh viên căn cứ theo quy định của Bộ GD&ĐT

- Về Quản lý đào tạo

+ Đề nghị Phòng Quản lý ĐT và các Khoa chuyên ngành xây dựng phương án tuyển sinh cho năm tuyển sinh 2017 để trình Bộ GD&ĐT

+ Đề nghị Phòng Quản lý ĐT phối hợp với các Khoa chuyên ngành tổ chức tọa đàm tìm giải pháp cho tuyển sinh đào tạo không chính quy

+ Phòng Quản lý ĐT báo cáo cụ thể về công tác tổ chức tuyển sinh sau đại học trước ngày 14/10/2016

+ Phòng KT&ĐBCL phối hợp Phòng Quản lý ĐT rà soát, thống nhất công tác thi các môn lý luận chính trị

- Về công tác NCKH và biên soạn học liệu

+ Rà soát, chỉnh sửa các văn bản cho phù hợp với điều kiện của Viện

+ Phòng NCKH & HTQT rà soát hệ thống văn bản liên quan công tác NCKH của Nhà trường

+ Rà soát quy trình biên soạn học liệu của Nhà trường

* Đ/c Dương Thăng Long- Phó Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội phổ biến công tác chuyên môn

- Về ĐT không chính quy: cần nâng cao quản lý Nhà nước về đào tạo, tổ chức, phối hợp với các đơn vị liên quan để báo cáo về tuyển sinh, kết quả đào tạo

- Về Phát triển công nghệ

+ Xây dựng, nâng cấp hệ thống thông tin trong Nhà trường, phối hợp với các tổ chức viễn thông để thông tin chủ động về các hoạt động điều hành của Nhà trường đến các cán bộ thông qua email, tin nhắn; Đề nghị các cá nhân rà soát lại địa chỉ email

+ Tận dụng ứng dụng CNTT trong điều hành quản lý Đào tạo, các hoạt động quản lý của Nhà trường; Cần xây dựng quy trình vận hành ứng dụng CNTT trong quản lý ĐT như quản lý kết quả ĐT của sinh viên, quản lý điểm rèn luyện của sinh viên…

- Về công tác Thư viện

+ Tăng cường nguồn học liệu, đặc biệt học liệu điện tử, số hóa học liệu, cung cấp nguồn tài liệu số đến người học

+ Tạo điều kiện cho người học tiếp cận đầy đủ nguồn học liệu nhằm tăng cường chất lượng đào tạo

* Đ/c Nguyễn Cao Chương- Phó Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội phổ biến công tác về CSVC

- Kế hoạch sửa chữa CSVC để khai thác có hiệu quả

- Xây dựng phương án khai thác hiệu quả cơ sở tại Văn Hưng, Long Giang

- Công tác duy trì, phát triển quy mô Viện nói chung và tại các tỉnh miền Trung Tây Nguyên nói riêng

Cuộc họp kết thúc lúc 11h15’.

 

Viện ĐH Mở Hà Nội tham dự phát động học tập suốt đời tại Vĩnh Phúc

Ngày 02 tháng 10 năm 2016, Tiến sỹ Dương Thăng Long - Phó Viện Trưởng Viện Đại Học Mở Hà Nội tham dự phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 với chủ đề Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số do Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tại Trung tâm GDTX Tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhằm hưởng ứng cho phong trào này, cung cấp nguồn tài liệu phong phú và đa dạng để phát triển văn hoá đọc tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Viện ĐH Mở Hà Nội đã trao tặng hơn 2000 cuốn sách có giá trị cơ bản và hữu ích cho học sinh, sinh viên, học viên và tất cả các độc giả trên toàn bộ địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc với trị giá gần tám mươi triệu đồng.

Viện ĐH Mở Hà Nội, với vai trò lớn trong việc phát triển xã hội học tập, sẽ luôn luôn tích cực và hưởng ứng nhiệt tình các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước nói chung và ngành GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng để đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ

 

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017 VÀ BIỂU DƯƠNG THÀNH TÍCH SINH VIÊN NĂM HỌC 2015-2016

 

Hòa chung không khí phấn khởi chào đón năm học mới của học sinh, sinh viên cả nước, sáng ngày 30/09/2016, Viện Đại học Mở Hà Nội long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016-2017 và Biểu dương thành tích sinh viên năm học 2015-2016.

Tới dự chương trình có các vị đại biểu, khách quý:

-         Ông Vũ Tuấn Dũng – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học – Cao đẳng Hà Nội.

-         Bà Nguyễn Thị Bích Hợp – Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam

-         Ông Dương Văn Bá – Phó Vụ trưởng Vụ Công tác HS,SV - Bộ GD&ĐT

-         Ông Nguyễn Sơn Hải – Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin - Bộ GD&ĐT

-         Ông Trần Nam Tú – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học CN&MT - Bộ GD&ĐT

-         Ông Ngô Văn Thiện - Ủy viên BCH, Phó trưởng Ban Thanh niên trường học Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội

Đại diện lãnh đạo của hơn 60 đơn vị liên kết đào tạo với Nhà trường; đại diên các cơ quan thông tấn báo chí: Báo Giáo dục và thời đại, Báo Quân đội nhân dân, Báo Thanh tra, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đến tham dự và đưa tin.

Về phía Viện Đại học Mở Hà Nội có:

-         NGUT.GS.TS Nguyễn Kim Truy – Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Viện trưởng

-         NGUT.PGS.TS Lê Văn Thanh – Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Viện trưởng

-         TS. Trương Tiến Tùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Đại học Mở HN

-         TS. Nguyễn Cao Chương – Phó Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội

-         ThS. Khổng Thị Uyên – UV Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Đại học Mở Hà Nội

Cùng các Thầy, Cô là lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm, gần 100 cựu sinh viên thành đạt, hơn 3000 sinh viên, học viên đại diện cho gần 40000 sinh viên, học viên của Viện Đại học Mở Hà Nội trong cả nước đã về dự chương trình.

Đọc thêm...
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL