Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

Tin tức - Sự kiện

Thông báo chương trình Hội nghị Tổng kết năm học 2015 2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

Thực hiện kế hoạch năm học 2015 - 2016, Viện ĐH Mở HN tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2015 2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 tại Sầm Sơn - Thanh Hóa trong hai ngày 21 và 22/7. Đề nghị các đại biểu thực hiện đúng các nội dung theo kế hoạch đề ra. Mọi thông tin liên hệ: đ/c Nguyễn Đắc Trung - Phó Trưởng phòng TCHC. Số điện thoại: 0912061886

Chi tiết xem tại đây

 

HỌP GIAO BAN QUÝ III/2016

• Địa điểm : Hội trường A

• Thời gian : 14h00’ ngày 27/6/2016

• Thành phần : Đảng ủy, Ban giám hiệu, Trưởng và Phó (phụ trách) các Khoa, Phòng và Trung tâm, Bí thư các Chi Bộ, Bí thư đoàn Thanh niên

• Nội dung cuộc họp giao ban:

I. Công bố các Quyết định về Tổ chức Cán bộ

Đ/c Nguyễn Xuân Quế - Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính công bố các Quyết định về Tổ chức cán bộ được Viện trưởng ký trong tháng 6

- Ngày 9/6, công bố Quyết định bổ nhiệm lại Ths Nguyễn Việt Hùng giữ chức vụ Phó TP Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, nhiệm kỳ 2016-2021, QĐ có hiệu lực từ ngày 9/6

- Ngày 9/6, công bố Quyết định bổ nhiệm lại Ths Dương Hoài Văn giữ chức vụ Phó TP Đào tạo, nhiệm kỳ 2016-2021, QĐ có hiệu lực từ ngày 9/6

- Công bố Quyết định bổ nhiệm lại Ths Nguyễn Văn Quang giữ chức vụ Phó CN phụ trách Khoa Tiếng Anh, nhiệm kỳ 2016-2021, QĐ có hiệu lực từ ngày 27/6

- Công bố Quyết định bổ nhiệm lại TS. Hồ Ngọc Trung giữ chức vụ Phó CN Khoa Tiếng Anh, nhiệm kỳ 2016-2021, QĐ có hiệu lực từ ngày 27/6

- Công bố Quyết định bổ nhiệm lại ThS. Lê Trường Sơn giữ chức vụ TP Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, nhiệm kỳ 2016-2021, QĐ có hiệu lực từ ngày 27/6

- Công bố Quyết định bổ nhiệm lại Ths Bùi Thanh Sơn giữ chức vụ Phó CN phụ trách Khoa Tài chính - Ngân hàng, nhiệm kỳ 2016-2021, QĐ có hiệu lực từ ngày 27/6

- Công bố Quyết định bổ nhiệm lại TS. Lương Văn Hải giữ chức vụ Phó CN Khoa Tài chính - Ngân hàng, nhiệm kỳ 2016-2021, QĐ có hiệu lực từ ngày 27/6

- Công bố Quyết định bổ nhiệm lại ThS. Vũ An Dân giữ chức vụ Phó CN phụ trách Khoa Du lịch, nhiệm kỳ 2016-2021, QĐ có hiệu lực từ ngày 27/6

- Ngày 9/6, công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm TS. Nguyễn Chí Bính – Trưởng Phòng Thanh tra - Pháp chế đến giữ chức vụ Chủ nhiệm Khoa Đào tạo Từ xa, nhiệm kỳ 2016-2021, QĐ có hiệu lực từ ngày 1/7

- Ngày 9/6, công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm ThS. Khổng Thị Uyên - Phó TP Quản lý đào tạo đến giữ chức vụ TP Thanh tra - Pháp chế nhiệm kỳ 2016-2021, QĐ có hiệu lực từ ngày 1/7

- Ngày 9/6, công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm ThS. Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính đến giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị & Sinh viên, nhiệm kỳ 2016-2021, QĐ có hiệu lực từ ngày 9/6

- Ngày 9/6, công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm ThS. Trần Tiến Dũng - Phó GĐ Trung tâm Công nghệ - Thông tin đến giữ chức vụ Phó TP Tổ chức – Hành chính, nhiệm kỳ 2016-2021, QĐ có hiệu lực từ ngày 9/6

- Ngày 9/6, công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm PGS. TS. Hoàng Tuyết Minh - Phó CN Khoa Tiếng Anh đến giữ chức vụ Phó CN Khoa Đào tạo Sau đại học, nhiệm kỳ 2016-2021, QĐ có hiệu lực từ ngày 9/6

- Công bố Quyết định giải thể Trung tâm Dịch vụ & Hỗ trợ Sinh viên, QĐ có hiệu lực từ ngày 1/7

- Công bố Quyết định ThS. Nguyễn Xuân Sơn - TP Công tác Chính trị & Sinh viên, kiêm Phó GĐ Phụ trách Trung tâm Giáo dục Thể chất và Quốc Phòng - An Ninh, thôi giữ chức vụ TP Công tác Chính trị & Sinh viên do hết nhiệm kỳ, QĐ có hiệu lực từ ngày 1/7

- Công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm ThS. Lương Tuấn Long- GĐ Trung tâm Dịch vụ & Hỗ trợ Sinh viên đến giữ chức vụ TP Công tác Chính trị & Sinh viên, nhiệm kỳ 2016-2021, QĐ có hiệu lực từ ngày 1/7

- Công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm ThS. Nguyễn Phương Hiệp - Phó GĐ Trung tâm Phát triển Đào tạo đến giữ chức vụ Phó GĐ Trung tâm Học liệu, nhiệm kỳ 2016-2021, QĐ có hiệu lực từ ngày1/7

- Chia tay TS.NGƯT Nguyễn Thanh Bình – CN Khoa Đào tạo Từ xa về nghỉ chế độ từ ngày 1/7

II. Phổ biến Nghị quyết của Đảng ủy:

Đ/c Nguyễn Mai Hương – Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng trường, phổ biến Nghị quyết của cuộc họp liên tịch Đảng ủy Ban giám hiệu

1. Công tác Tổ chức cán bộ

- Tiếp tục kiện toàn và hoàn thành cơ cấu tổ chức của Viện Đại học Mở Hà Nội trong giai đoạn 2016-2021 trên cơ sở kế thừa bộ máy tổ chức cán bộ của nhiệm kỳ trước

- Kiện toàn Hội đồng trường, Ban giám hiệu, Lãnh đạo các đơn vị

- Tổ chức ý nghĩa, trang trọng lễ bổ nhiệm các các Phó Viện trưởng, lãnh đạo các đơn vị mới được bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động

- Tập trung phát triển đội ngũ cán bộ theo chiều sâu, lập kế hoạch có lộ trình với mỗi cá nhân về công tác học hàm học vị, NCKH và các công tác chính trị

2. Công tác xây dựng Viện

- Hoàn thiện Đề án tự chủ của Viện Đại học Mở Hà Nội

- Hoàn thiện chiến lược phát triển Viện trong bối cảnh mới nhiệm kỳ 2016-2021, tầm nhìn 2030

- Chủ trương có tư duy về công tác quản lý khối Phòng và khối Khoa, Phát triển khối Trung tâm, Dịch vụ

- Hoàn thành Đề án GDQP để khai thác tốt CS2 của Viện tại Long Hưng- Văn Giang

3. Công tác CSVC

- Hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tại Long Hưng- Văn Giang

- Chuyển Thư viện, lắp đặt Phòng học trực tuyến theo Dự án KOICA

- Ổn định CS2 của các Khoa chuyên ngành

- Khánh thành và xây dựng đề án khai thác Studio của Dự án KOICA

4. Công tác thi đua

- Tập trung có chiến lược trong việc thực hiện công tác thi đua cấp cao và công tác thi đua hàng năm

5. Công tác Thanh kiểm tra

- Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy kiểm tra định kỳ, có kế hoạch

- Thanh tra công tác tuyển sinh

- Kiểm tra công tác quản lý sinh viên

- Kiểm tra toàn diện để nắm bắt toàn diện chương trình hợp tác đào tạo Quốc tế Segi

6. Công tác Đoàn thể

- Giao Đoàn TN tiếp tục trình Đề án Câu lạc bộ Ngọn lửa hổng

- Chuẩn bị sơ kết công tác Công đoàn vào tháng 10 và tháng 11

- Chỉ đạo tổ Công đoàn, liên tổ Công đoàn tổ chức nghỉ hè cho CBCNV và có báo cáo

- Tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi

7. Công tác Đảng

- Kiện toàn các Ban của Đảng ủy

- Từ tháng 7/2016, Đảng ủy Viện Đại học Mở Hà Nội được ủy quyền kết nạp, khai trừ, kỷ luật Đảng viên trong Đảng ủy

- Thông qua các trường hợp chuyển Đảng chính thức cho 4 đ/c và kết nạp 8 đ/c

- Họp Chi bộ theo quy định của Đảng ủy khối

- Các Bí thư Chi bộ nộp sổ sinh hoạt của Chi bộ lên Văn phòng Đảng ủy trước ngày 20/7/2016 để có các hoạt động kiểm tra theo quý

* Đ/c Trương Tiến Tùng- Phó Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng căn cứ vào Nghị quyết đã phổ biến công tác Quý III/2016: các công việc chuyên môn trong Quý được chia thành các nhóm:

1. Công tác Tuyển sinh:

- Phối hợp tổ chức tốt kỳ thi TN PTTH tại Hà Giang

- Tổ chức tốt kỳ thi năng khiếu của 1 ngành và 3 chuyên ngành

- Tổ chức công tác xét tuyển sinh viên hệ chính quy bậc Đại học

- Công tác tuyển sinh nghiên cứu sinh và thạc sỹ

- Tiếp tục tuyển sinh các hệ không chính quy, đặc biệt hệ VL-VH và Từ xa

- Công tác khai giảng năm học mới

- Công tác khai giảng các loại hình đào tạo không chính quy

2. Công tác Tổ chức Đào tạo

- Thực hiện công tác tổng kết năm học 2015-2016

- Xây dựng nhiệm vụ năm học 2016-2017

- Tổ chức học và thi học kỳ phụ

- Tổ chức xét công nhận kết quả học tập của Học kỳ II và Học kỳ phụ của năm học 2015-2016

- Tổ chức thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 2

3. Công tác tổ chức Tốt nghiệp

- Tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên chính quy

- Chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp Đại học hệ Từ xa

- Đổi mới công tác khảo thí năm học 2016-2017

- Tổ chức thi trực tuyến cho 1 số môn năm học 2016-2017

4. Công tác NCKH

- Thực hiện công tác NCKH theo chiều sâu

5. Công tác Tài chính

- Nghiêm túc thực hiện công tác thanh toán trong tháng và xây dựng dự toán cho tháng tiếp theo

- Tiến tới thu học phí tự động áp dụng cho sinh viên chính quy

6. Công tác khác

- Hội nghị tổng kết năm học và phổ biến nhiệm vụ năm học mới sẽ diễn ra trong 2 ngày 21,22/7/2016 tại Sầm Sơn – Thanh Hóa

Cuộc họp kết thúc lúc 16h30’

   
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL