• Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • (+84)024 38694821/ Email: mhn@hou.edu.vn

61
Họp giao ban quý III/2016

29/05/2017

• Địa điểm : Hội trường A • Thời gian : 14h00’ ngày 27/6/2016 • Thành phần : Đảng ủy, Ban giám hiệu, Trưởng và Phó...

69
Họp giao ban quý IV/2016

29/05/2017

• Địa điểm : Hội trường A • Thời gian : 08h30’ ngày 03/10/2016 • Thành phần : Đảng Ủy, Ban giám hiệu, Lãnh đạo các...

9
Giải bóng đá sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội lần II - năm 2016

25/10/2016

Khai mạc Giải bóng đá sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội lần thứ II - năm 2016 (bao gồm nội dung bóng đá Nam và bóng đá...

48
Họp giao ban tháng 03-2016

29/05/2017

• Địa điểm : Hội trường B • Thời gian : 8h30’ ngày 03/3/2016 • Thành phần : Ban giám hiệu, Trưởng và Phó (phụ trách)...