• Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Hội đồng trường

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Lượt xem: 10160    27/11/2017

Chủ tịch - Nguyễn Mai Hương

Điện thoại: 0243.8684859

Email: huongnm@hou.edu.vn

Thư ký - Trần Hữu Tráng

Tư vấn tuyển sinh