• Nhà B101, phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Hội đồng trường

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Lượt xem: 14671    05/05/2023

Hội đồng trường Trường Đại học Mở Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 được công nhận theo Quyết định số 2958/QĐ-BGDĐT ngày 08/10/2020, Quyết định số 514 và 515/QĐ-BGDĐT ngày 18/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng trường Trường Đại học Mở Hà Nội gồm 19 thành viên, bao gồm: (1) Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; (2) Các thành viên đương nhiên: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn và Đại diện BCH Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; (3) Đại diện Giảng viên; (4) Đại diện Viên chức; (5) Thành viên ngoài là các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà khoa học, doanh nhân, cựu sinh viên, đại diện đơn vị sử dụng lao động.

Tư vấn tuyển sinh