• Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Công đoàn

BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN

Lượt xem: 10013    27/11/2017

BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN

1. Chủ tịch - Khổng Thị Uyên

ĐT: 024.36230210

E-mail: uyenkt@hou.edu.vn

2. Phó Chủ tịch - Nguyễn Minh Phương

3. Ủy viên BTV - Bùi Thanh Sơn

 

Tư vấn tuyển sinh