• Nhà B101, phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Các Trung tâm và Ban

CÁC TRUNG TÂM VÀ BAN

Lượt xem: 13052    27/11/2017

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VÀ HỌC LIỆU

1. Giám đốc - Đinh Tuấn Long

Email: dinhtuanlong@hou.edu.vn

2. Phó GĐ - Nguyễn Phương Hiệp

Email: hiep2012.hou@gmail.com

 

TRUNG TÂM ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TẠI ĐÀ NẴNG

ĐT: (0511)3894835, 3609898
Fax: (0511)3894836

1. Giám đốc - Nguyễn Cao Chương

Email: chuongnc@hou.edu.vn

2. Phó GĐ - Trịnh Hoàng Yến

Email: trinhhoangyen.hou@gmail.com

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING

1. Giám đốc - Trần Thị Lan Thu

ĐT: 024.38684287
Email: thutl@hou.edu.vn

2. Phó GĐ - Bùi Thị Lự

ĐT: 024.38684287

Email: builu@hou.edu.vn

3. Phó GĐ - Đặng Hải Đăng

Email: dangdh@hou.edu.vn

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN

1. Điều hành Trung tâm - Mai Văn Lưu

Email: luumv@hou.edu.vn

 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ QUỐC PHÒNG AN NINH

ĐT: 0221.3762836,  02213762986

Giám đốc - Nguyễn Anh Tuấn

Email: tuanna@hou.edu.vn

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ  - TIN HỌC VÀ BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN

ĐT: 024.38680909

1. Giám đốc - Lê Hồng Quyên

Email: quyenlh@hou.edu.vn

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO

ĐT: 024.22137639

E-mail: ttptdt@hou.edu.vn

1. Giám đốc - Nguyễn Minh Đức

E-mail: ducminhtuxa@gmail.com

2. Phó GĐ - Nguyễn Thị Thu Hiền

Email: hienptdt@hou.edu.vn

3. Phó GĐ - Nguyễn Việt Hùng

Email: nguyenviethung@hou.edu.vn

 

TRUNG TÂM  THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

ĐT: 0243.9727004

Email: truyenthong@hou.edu.vn

1. Giám đốc - Đỗ Ngọc Anh

Email: anhdn@hou.edu.vn

 

THƯ VIỆN

Email: thuvien@hou.edu.vn

1. Phó GĐ - Nguyễn Thị Thanh Nhàn

ĐT: 0221.3935866

Email: nhanntt@hou.edu.vn

 


BAN PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN CÔNG NGHỆ

1. Trưởng ban - Lại Minh Tấn

ĐT: 024.36231502

Email: tanlm@hou.edu.vn

Tư vấn tuyển sinh