• Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Các Trung tâm

CÁC TRUNG TÂM

Lượt xem: 10579    27/11/2017

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VÀ HỌC LIỆU

1. Giám đốc - Đinh Tuấn Long

ĐT: 

Email: dinhtuanlong@hou.edu.vn

2. Phó GĐ - Nguyễn Phương Hiệp

ĐT: 

Email: hiep2012.hou@gmail.com

 

TRUNG TÂM ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TẠI ĐÀ NẴNG

1. Giám đốc - Nguyễn Cao Chương

ĐT: (0511)3894835, 3609898
Fax: (0511)3894836

Email: chuongnc@hou.edu.vncaonguyenchuong@gmail.com

2. Phó GĐ - Trịnh Hoàng Yến

Email: trinhhoangyen.hou@gmail.com

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING

1. Giám đốc - Trần Thị Lan Thu

ĐT: 024.38684287
Email: thutl@hou.edu.vn

2. Phó GĐ - Bùi Thị Lự

ĐT: 024.38684287

Email: builu@hou.edu.vn

 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ QUỐC PHÒNG AN NINH

1. Giám đốc - Trương Tiến Tùng

ĐT : 024.36231711

Email: truongtientung@hou.edu.vn

2. Phó GĐ - Phùng Khắc Dũng

ĐT: 024.36231711

Email: pkdung@hou.edu.vn

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO

1. Giám đốc - Nguyễn Minh Đức

ĐT: 024.22137639
E-mail: ttptdt@hou.edu.vn,  ducminhtuxa@gmail.com

2. Phó GĐ - Nguyễn Thị Thu Hiền

Email: hienptdt@hou.edu.vn

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

Email: thuvien@hou.edu.vn

1. Giám đốc - Trình Thanh Hà

ĐT: 0221. 3935866 - 0221.3935266
Email: hatt@hou.edu.vn

2. Phó GĐ - Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Email: nhanntt@hou.edu.vn

ĐT: 0221.3935866

 

TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ VÀ BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN

ĐT: 024.38680909

1. Phó GĐ - Lê Hồng Quyên

Email: quyenlh@hou.edu.vn

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN

1. Giám đốc - Mai Văn Lưu

Email: luumv@hou.edu.vn

Tư vấn tuyển sinh