• Nhà B101, phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Các Khoa

CÁC KHOA

Lượt xem: 16581    27/11/2017

KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN

ĐT, Fax: 024.38681362

04.35540248
E-mail:   cndttt@hou.edu.vn

1. Trưởng khoa - Nguyễn Hoài Giang

Email: giangnh@hou.edu.vn

2. Phó trưởng khoa - Nguyễn Văn Sơn

Email: sonnv.feit@gmail.com

 

KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

E-mail: cnsh@hou.edu.vn

1. Trưởng khoa - Tạ Thị Thu Thủy

ĐT, Fax: 024.38693936
Email: thuthuycnsh@hou.edu.vn

2. Phó trưởng khoa - Lê Thanh Hải Hà

ĐT: 024.36448149

Email: haihacnsh@hou.edu.vn

 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

E-mail: cnth@hou.edu.vn

1. Phó trưởng khoa phụ trách Khoa - Thái Thanh Tùng

Email: tttung@hou.edu.vn

ĐT:   024.38694824
2. Phó trưởng khoa - Lê Hữu Dũng

ĐT: 024.38359332

Email: huudungle@hou.edu.vn

  

KHOA DU LỊCH

Email: dulich@hou.edu.vn

Fax: 024.38683632

ĐT:   024.38692077 – 024.38683632


1. Phó trưởng khoa - Nguyễn Thị Thu Mai

Email: maintt@hou.edu.vn
2. Phó trưởng khoa - Phan Thị Phương Mai

Email: maiptp@hou.edu.vn


KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

ĐT:  024.36230608 – 024.36230709
Email:   khoatuxa@hou.edu.vn

 1. Trưởng Khoa - Lê Thị Ngọc Trâm
ĐT: 024.38682320

Email: tramltn@hou.edu.vn

2. Phó trưởng khoa - Nguyễn Danh Tuấn
Email: tuannd@hou.edu.vn

 

KHOA KIẾN TRÚC

ĐT (Cs1): 024 36231782

ĐT (Cs2): 024 62886133 - 024 62886119

Email: KhoaKienTruc@hou.edu.vn

1. Phó trưởng khoa phụ trách Khoa - Võ Thùy Dung

Email: vtdung1969@gmail.com

2. Phó trưởng khoa - Ngô Thanh Tùng

Email: ngothanhtung@hou.edu.vn

 

KHOA KINH TẾ

1. Trưởng khoa - Nguyễn Tiến Hùng

ĐT:  024.38691960 – 024.38696048
Fax: 024.38681892

Email: tienhung.kt@hou.edu.vn
2. Phó trưởng khoa - Nguyễn Thị Thu Hương

ĐT: 024. 62885080

Email: thuhuong.kt@hou.edu.vn

3. Phó trưởng khoa - Nguyễn Thị Thu Hường

ĐT: 024. 62885080

Email: huongntt.kt@hou.edu.vn

 

KHOA LUẬT

Email: khoaluat@hou.edu.vn

ĐT: 024.36343534, 024. 38693573

1. Trưởng khoa - Trần Hữu Tráng

Emai:  huutrangtran@hou.edu.vn

2. Phó trưởng khoa - Đinh Thị Hằng

Email: hangdt@hou.edu.vn

 

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

ĐT: 024.36230741

024.62885034 (cs2)

E-mail:    tcnh@hou.edu.vn

1. Trưởng khoa - Bùi Thanh Sơn
ĐT: 024. 38684808

Email: thanhson@hou.edu.vn

 

KHOA TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP

ĐT, Fax: 024.38693786
024.35763604 (cs2)
Email:  tdcn@hou.edu.vn

1. Phó trưởng khoa - Lê Trọng Nga

Email: ngalt@hou.edu.vn

 

KHOA TIẾNG ANH

E-mail: ngoaingu@hou.edu.vn

1. Phó trưởng khoa phụ trách Khoa - Nguyễn Văn Quang

ĐT: 024.38692274
Email: quanghou@hou.edu.vn
2. Phó trưởng khoa - Hồ Ngọc Trung

ĐT: 024.38685893 (Cs2)

Emai: hongoctrung74@hou.edu.vn

2. Phó trưởng khoa - Lê Phương Thảo

Email: lephuongthao@hou.edu.vn

 

KHOA TIẾNG TRUNG QUỐC

ĐT: 024.37545990 (cs2)

Email: khoatiengtrungquoc@hou.edu.vn

1. Trưởng Khoa: Nguyễn Minh Phương

ĐT: 024. 36231228

Email: minhphuongtq@hou.edu.vn

2. Phó trưởng khoa - Trần Thị Ánh Nguyệt

ĐT: 024. 024.37545990

Email: anhnguyet@hou.edu.vn

Tư vấn tuyển sinh