• Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Tổ chức

TỔ CHỨC

05/05/2017

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

1. Bí thư Đảng ủy - Nguyễn Mai Hương

2. Phó Bí thư Đảng ủy - Trương Tiến Tùng

3. Ủy viên BTV Đảng ủy - Khổng Thị Uyên

Các đảng ủy viên:

1. Nguyễn Cao Chương

2. Nguyễn Tiến Hùng

3. Dương Thăng Long

4. Nguyễn Minh Phương

5. Lê Trường Sơn

6. Trần Hữu Tráng

 

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Chủ tịch - Nguyễn Mai Hương

Điện thoại: 0243.8684859

Email: huongnm@hou.edu.vn

Thư ký - Trần Hữu Tráng

 

BAN GIÁM HIỆU

1. Viện trưởng - Trương Tiến Tùng 
ĐT: 024.38682321
E-mail: truongtientung@hou.edu.vn

2. Phó Viện trưởng - Nguyễn Cao Chương

E-mail: chuongnc@hou.edu.vn

3. Phó Viện trưởng - Dương Thăng Long

E-mail: duongthanglong@hou.edu.vn

4. Phó Viện trưởng - Nguyễn Thị Nhung

E-mail: nhungnt@hou.edu.vn

  

BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN

1. Chủ tịch - Khổng Thị Uyên

ĐT: 024.36230210;

E-mail: uyenkt@hou.edu.vn

2. Phó Chủ tịch - Nguyễn Minh Phương

3. Ủy viên BTV - Bùi Thanh Sơn

 

THƯỜNG TRỰC ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN

1. Bí thư - Đỗ Ngọc Anh 
Điện thoại: 024.38695465, 0984688829

E-mail: anhdn@hou.edu.vn

2. Phó Bí thư - Nguyễn Tiến Dũng

Điện thoại: 0906064466 

Email: tiendungta1316@gmail.com

3. Phó Bí thư - Nguyễn Hà My

Điện thoại: 0919016989

Email: mynh89@gmail.com

4. Chủ tịch Hội Sinh viên - Trần Phương Thảo

Điện thoại: 0926630189

Email: thaotp@hou.edu.vn

 

CÁC PHÒNG - BAN

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ SINH VIÊN

1. Trưởng phòng - Lương Tuấn Long

ĐT: 024.38682605

E-mail: long@hou.edu.vn

2. Phó TP - Nguyễn Anh Tuấn

ĐT: 024.38682605

E-mail: tuansh_hou@yahoo.com.vn

3. Phó TP - Phan Minh Tuấn
ĐT: 024.36231693

E-mail: tuandhm74@gmail.com

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

1. Trưởng phòng - Hoàng Thị Ngân Anh    
ĐT: 024.36230742

E-mail: hngananh@hou.edu.vn 

2. Phó TP - Trần Thị Thu Phong

ĐT: 

E-mail: thuphonghou@gmail.com

3. Phó TP - Trần Thị Vinh

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

1. Trưởng phòng - Lê Trường Sơn

ĐT: 024.38680025

Email: lesonvl@hou.edu.vn

2. Phó TP - Nguyễn Việt Hùng

ĐT: 024.36231497

Email: nguyenviethung@hou.edu.vn

3. Phó TP - Nguyễn Thị Thúy Hồng

Email: hong12g@hou.edu.vn

 

PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

 1. Trưởng Phòng - Phạm Thị Tâm

ĐT: 024.38684859

Email: tamanpham@yahoo.com

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

1. Phó TP - Dương Hoài Văn
ĐT: 024.38682299

E-mail: hoaivan1974@gmail.com 

2. Phó TP - Nguyễn Thu Hà
ĐT: 024.38682299

E-mail: hanguyenthu902@gmail.com 

 

PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ

1. Trưởng phòng - Khổng Thị Uyên
ĐT: 024.36230210

E-mail: uyenkt@hou.edu.vn

 

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

1. Trưởng phòng - Trần Tiến Dũng
ĐT: 024.38694822

E-mail: dungtt@hou.edu.vn

2. Phó TP - Nguyễn Đắc Trung

ĐT: 024. 38695952

Email: tchc@hou.edu.vn

3. Phó TP - Nguyễn Thị Hạnh

ĐT: 024. 38682464

Email: hanhnt@hou.edu.vn

 

BAN PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN CÔNG NGHỆ

1. Trưởng ban - Lại Minh Tấn

ĐT: 024.36231502

Email: tanlm@hou.edu.vn

 

CÁC TRUNG TÂM

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VÀ HỌC LIỆU

1. Phó GĐ - Đinh Tuấn Long

ĐT: 

Email: dinhtuanlong@hou.edu.vn

2. Phó GĐ - Nguyễn Phương Hiệp

ĐT: 

Email: hiep2012.hou@gmail.com

 

TRUNG TÂM ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TẠI ĐÀ NẴNG

1. Giám đốc - Nguyễn Cao Chương

ĐT: (0511)3894835, 3609898
Fax: (0511)3894836

Email: chuongnc@hou.edu.vncaonguyenchuong@gmail.com

Email: dhmcdn@vnn.vn

2. Phó GĐ - Trịnh Hoàng Yến

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING

1. Giám đốc - Trần Thị Lan Thu

ĐT: 024.38684287
Email: thutl@hou.edu.vn

 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ QUỐC PHÒNG AN NINH

1. Phó GĐ Phụ trách - Nguyễn Xuân Sơn

ĐT Trung tâm: 024.36231711

Email: sonnx@hou.edu.vn

2. Phó GĐ - Phùng Khắc Dũng

Email: Pkdung.hou@gmail.com

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO

1. Giám đốc - Nguyễn Minh Đức

ĐT: 024.38681855
E-mail: ttptdt@hou.edu.vn,  ducminhtuxa@gmail.com

2. Phó GĐ - Nguyễn Thị Thu Hiền

Email: hienptdt@hou.edu.vn

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

1. Giám đốc - Trình Thanh Hà

ĐT: 024.62885007
Email: hatt@hou.edu.vn

2. Phó GĐ - Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Email: nhanntt@gmail.com

 

TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ VÀ BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN

ĐT: 024.38680909

1. Phó GĐ - Lê Hồng Quyên

Email: quyenlh@hou.edu.vn

 

CÁC KHOA

 

KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN

ĐT, Fax: 024.38681362

04.35540248 (cs2)
E-mail:   cndttt@hou.edu.vn

1. Trưởng khoa - Nguyễn Hoài Giang

Email: giangnh@hou.edu.vn
2. Phó trưởng khoa - Đặng Hải Đăng

Email: dangdh@hou.edu.vn

3. Phó trưởng khoa - Nguyễn Văn Sơn

Email: sonnv.feit@gmail.com

 

KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

E-mail: cnsh@hou.edu.vn

1. Trưởng khoa - Tạ Thị Thu Thủy

ĐT, Fax: 024.38693936
Email: thuthuycnsh@gmail.com

2. Phó trưởng khoa - Lê Thanh Hải Hà

ĐT: 024.36448149 (Cs2)

Email: lethanhhaiha98@yahoo.com

 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

E-mail: cnth@hou.edu.vn

1. Phó trưởng khoa phụ trách Khoa - Thái Thanh Tùng

Email: tttung@hou.edu.vn

ĐT:   024.38694824
2. Phó trưởng khoa - Lê Hữu Dũng

ĐT: 024.38359332 (cs2)

Email: huudungle@hou.edu.vn

  

KHOA DU LỊCH

Email: dulich@hou.edu.vn

Fax: 024.38683632

ĐT:   024.38692077 – 024.38683632

024. 37840649 (cs2)

1. Phó trưởng khoa phụ trách Khoa - Vũ An Dân
Email: pad61076@hou.edu.vn
2. Phó trưởng khoa - Nguyễn Thị Thu Mai

Email:
3. Phó trưởng khoa - Phan Thị Phương Mai

Email: maiptp@hou.edu.vn

 

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

ĐT: 024. 362 314 96

khoasdhhou@gmail.com

1. Trưởng khoa - Nguyễn Văn Đạo

Email: daonv@hou.edu.vn

2. Phó trưởng khoa - Hoàng Tuyết Minh

Email: hoangtuyetminh71@gmail.com

3. Phó trưởng khoa - Lê Phương Thảo

Email: phuongthaohou@hou.edu.vn

 

KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

ĐT:  024.36230608 – 024.36230709
Email:   khoatuxa@hou.edu.vn

 1. Phó trưởng khoa phụ trách Khoa - Lê Thị Ngọc Trâm
ĐT: 024.38682320

Email: tramdhm@gmail.com

2. Phó trưởng khoa - Nguyễn Danh Tuấn
Email: danhtuantx@gmail.com

 

KHOA KIẾN TRÚC

ĐT (Cs1): 024 36231782

ĐT (Cs2): 024 62886133 - 024 62886119

Email: KhoaKienTruc@hou.edu.vn

1. Phó trưởng khoa phụ trách Khoa - Võ Thùy Dung

Email: vtdung1969@gmail.com

2. Phó trưởng khoa - Ngô Thanh Tùng

Email: ngothanhtung@hou.edu.vn

 

KHOA KINH TẾ

1. Trưởng khoa - Nguyễn Tiến Hùng

ĐT:  024.38691960 – 024.38696048
Fax: 024.38681892

Email: tienhung.kt@hou.edu.vn
2. Phó trưởng khoa - Nguyễn Thị Thu Hương

ĐT: 024. 62885080 (Cs2)

Email: huongdhm@gmail.com

 

KHOA LUẬT

Email: khoaluat@hou.edu.vn

ĐT: 024.36343534, 024. 38693573

1. Trưởng khoa - Trần Hữu Tráng

Emai:  huutrangtran@hou.edu.vn

2. Phó trưởng khoa - Đinh Thị Hằng

Email: dinhhang0409@gmail.com

 

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

ĐT: 024.36230741

024.62885034 (cs2)

E-mail:    tcnh@hou.edu.vn

1. Phó trưởng khoa phụ trách Khoa - Bùi Thanh Sơn
ĐT: 024. 38684808

Email: thanhson@hou.edu.vn

2. Phó trưởng khoa - Lương Văn Hải

ĐT: 024. 62885032

Email: hailv@hou.edu.vn

 

KHOA TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP

ĐT, Fax: 024.38693786
024.35763604 (cs2)
Email:  tdcn@hou.edu.vn

1. Trưởng khoa - Nguyễn Lan Hương

Email: huongnguyentdcn@hou.edu.vn

2. Phó trưởng khoa - Lê Trọng Nga

Email: ngalt@hou.edu.vn

 

KHOA TIẾNG ANH

E-mail: ngoaingu@hou.edu.vn

1. Phó trưởng khoa phụ trách Khoa - Nguyễn Văn Quang

ĐT: 024.38692274
Email: quanghou@gmail.com
2. Phó trưởng khoa - Hồ Ngọc Trung

ĐT: 024.38685893 (Cs2)

Emai: hongoctrung74@gmail.com

 

KHOA TIẾNG TRUNG QUỐC

ĐT: 024.37545990 (cs2)

Email: khoatiengtrungquoc@hou.edu.vn

1. Trưởng Khoa: Nguyễn Minh Phương

ĐT: 024. 36231228

Email: phuongquang7672@yahoo.com

2. Phó trưởng khoa - Trần Thị Ánh Nguyệt

ĐT: 024. 024.37545990

Email: yingyuechen@gmail.com