• Nhà B101, phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Đào tạo

Năm 2022 - Văn bản về công tác Đào tạo

Lượt xem: 2697    14/11/2022

I. Mục tiêu, Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo đại học của Trường Đại học Mở Hà Nội 

II. Mục tiêu, Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Mở Hà Nội

III. Danh mục các ngành đào tạo tại Trường Đại học Mở Hà Nội

IV. Mục tiêu, chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo các ngành trình độ đại học: 

1. Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Cử nhân)

2. Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Kỹ sư)

3. Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Cử nhân)

4. Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Kỹ sư)

5. Công nghệ Sinh học (Cử nhân)

6. Công nghệ Sinh học (Kỹ sư)

7. Công nghệ Thông tin (Cử nhân)

8. Công nghệ Thông tin (Kỹ sư)

9. Công nghệ Thực phẩm (Cử nhân)

10. Công nghệ Thực phẩm (Kỹ sư)

11. Kế toán

12. Kiến trúc

13. Luật

14. Luật Kinh tế

15. Luật Quốc tế

16. Quản trị Khách sạn

17. Ngôn ngữ Anh

18. Ngôn ngữ Trung Quốc

19. Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

20. Quản trị kinh doanh

21. Tài chính - Ngân hàng

22. Thiết kế Công nghiệp

23. Thương mại Điện tử

V. Mục tiêu, chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo các ngành trình độ thạc sĩ:

1. Công nghệ Sinh học

2. Kế toán

3. Kỹ thuật viễn thông

4. Luật Kinh tế

5. Ngôn ngữ Anh

6. Quản trị kinh doanh

 

Các Quy chế, Quy định:

1. Quy chế 1333 ngày 05/05/2022 về đào tạo trình độ tiến sĩ

2. Quy định mở ngành và xây dựng, đánh giá, cập nhật chương trình đào tạo (Ban hành kèm Quyết định số 5000/QĐ-ĐHM ngày 29/12/2022).

3. Quy chế 5005 ngày 29/12/2022 về tuyển sinh trình độ đại học

Tư vấn tuyển sinh