• Nhà B101, phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Giới thiệu

Chiến lược phát triển

Lượt xem: 12547    10/12/2022

Chiến lược Viện Đại học Mở Hà Nội giai đoạn 2012-2020

Chiến lược phát triển Viện Đại học Mở Hà Nội giai đoạn 2017-2026, tầm nhìn đến 2035

► Trường Đại học Mở Hà Nội đang tiến hành sửa đổi, bổ sung Chiến lược phát triển Trường Đại học Mở Hà Nội giai đoạn 2017-2026, tầm nhìn 2035 để phù hợp hơn cho giai đoạn phát triển mới. Nhà trường rất mong nhận được ý kiến góp ý của các thế hệ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên, quý vị phụ huynh, các nhà khoa học, nhà quản lý...vào Chiến lược Nhà trường. Ý kiến góp ý vui lòng gửi tới Nhà trường theo mẫu tại đây Thời gian góp ý: từ ngày 15/7/2021 đến ngày 15/9/2021.

 

Chiến lược phát triển Trường Đại học Mở Hà Nội giai đoạn 2017-2026, tầm nhìn đến 2035 (Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chiến lược phát triển Viện Đại học Mở Hà Nội giai đoạn 2017-2026, tầm nhìn đến 2035)

► Để tiếp tục hoàn thiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Mở Hà Nội giai đoạn 2017-2026, tầm nhìn 2035 trong giai đoạn mới,  Nhà trường rất mong nhận được ý kiến góp ý của các thế hệ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên, quý vị phụ huynh, các nhà khoa học, nhà quản lý...vào Chiến lược Nhà trường. Ý kiến góp ý vui lòng gửi tới Nhà trường theo mẫu tại đây (Form đóng góp ý kiến bắt đầu mở ghi nhận ý kiến từ 15/12/2022 đến khi có thông báo mới)

 

Kế hoạch phát triển trung hạn Trường Đại học Mở Hà Nội giai đoạn 2021-2025

Tư vấn tuyển sinh