• Nhà B101, phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Giới thiệu

Bộ nhận diện thương hiệu Trường Đại học Mở Hà Nội

Lượt xem: 608    10/01/2023

Bộ nhận diện thương hiệu Trường Đại học Mở Hà Nội

Ứng dụng bộ nhận diện thương hiệu trong một số sản phẩm

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3366/QĐ-ĐHM ngày 16/09/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội)

Tư vấn tuyển sinh