• Nhà B101, phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Tổng quan

Sứ mạng, Triết lý đào tạo, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi

Lượt xem: 24686    01/02/2022

SỨ MẠNG

Mở cơ hội học tập cho mọi người với chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng với nhiều loại hình, chú trọng giáo dục từ xa, đa ngành, đa trình độ, phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

 

TRIẾT LÝ ĐÀO TẠO

Triết lý đào tạo của Nhà trường gắn với 5 chữ Mở: Mở cơ hội - Mở trái tim - Mở trí tuệ - Mở tầm nhìn - Mở tương lai.

Mở cơ hội: tạo cơ hội cho mọi người được bình đẳng trong tiếp cận giáo dục.

Mở trái tim: lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng.

Mở trí tuệ: kiến tạo tri thức góp phần phát triển toàn diện con người. 

Mở tầm nhìn: phát triển tư duy sáng tạo đáp ứng xu thế thời đại.

Mở tương lai: chủ động và hội nhập tạo dựng tương lai.

 

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035

Trường Đại học Mở Hà Nội trở thành đại học hàng đầu về giáo dục, đào tạo mở, từ xa trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam; đạt tiêu chuẩn chất lượng khu vực và tiệm cận thế giới; là nòng cốt trong xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Tự chủ toàn diện: Là truyền thống của Trường từ trước đến nay và sẽ phát huy mạnh mẽ trong tương lai.

2. Công nghệ hiện đại: Là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ mới trong công tác đào tạo và quản trị nhà trường.

3. Dịch vụ hoàn hảo: Là đặc trưng về thái độ của mọi thành viên và chất lượng các dịch vụ Trường cung cấp cho xã hội.

4. Kết nối rộng mở: Là phương thức hoạt động để phát huy hiệu quả của Trường với mô hình giáo dục mở, linh hoạt.

Tư vấn tuyển sinh