• Nhà B101, phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Thông tin Tuyển sinh

Tuyển sinh khóa học/luyện thi/thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh Linguaskill

Lượt xem: 642    07/12/2023

Trường Đại học Mở Hà Nội phối hợp với Công ty cổ phần Nghiên cứu Ứng dụng và Thực nghiệm Công nghệ - REAP (đơn vị được Nhà xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge ủy quyền tổ chức bài thi Linguaskill tại Việt Nam) tuyển sinh khóa học/luyện thi/thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh Linguaskill.

Xem thêm giới thiệu về bài thi Linguaskill

Xem thêm giới thiệu về Empower

 

1. Đối tượng tuyển sinh: Những người có nhu cầu học tập/luyện thi/thi cấp chứng chỉ.

2. Hình thức học: Trực tiếp và trực tuyến.

3. Thời lượng và giáo trình:

a. Khóa học Cambridge English Empower:

• Thời lượng học:

- Trình độ A1 đến B1: 72 tiết học trực tiếp, 48 tiết học trực tuyến;

- Trình độ B1+ đến C1: 80 tiết học trực tiếp, 40 tiết học trực tuyến.

• Giáo trình: Empower (bao gồm Student’s Books và Workbooks)

b. Khóa luyện bài thi Linguaskill:

- Thời lượng: Tối thiểu 40h/khóa luyện 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết;

- Học viên tự luyện thi trực tuyến trên Hệ thống tại địa chỉ https://vn247.my.intuto.com.

c. Làm bài thi:

- Hình thức thi: Trực tuyến trên hệ thống khảo thí của Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge;

- Kết quả bài thi có trong vòng 48 giờ;

- Học viên được bảo lưu kết quả cho từng mô-đun/kỹ năng trong 06 tháng;

- Học viên được nhận kết quả thi theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) và thang điểm Cambridge English Scale cho từng kỹ năng.

4. Chứng chỉ Tiếng Anh Linguaskill:

- Thí sinh hoàn thành bài thi Tiếng Anh Linguaskill gồm 04 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) được Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge cấp Chứng chỉ Tiếng Anh Linguaskill;

- Chứng chỉ Tiếng Anh Linguaskill được công nhận quốc tế và được sử dụng cho các mục đích như tuyển dụng, tuyển sinh, xét tốt nghiệp...

Ghi chú: Chứng chỉ Tiếng Anh Linguaskill được Bộ GD&ĐT công nhận đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ khi tham gia tuyển sinh, xét tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ (Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 về việc ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 về việc ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ); Bộ GD&ĐT đã phê duyệt theo Quyết định số 3731/QĐ-BGDĐT ngày 17/11/2022 về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh Linguaskill giữa Công ty cổ phần Nghiên cứu Ứng dụng và Thực nghiệm Công nghệ REAP và Tổng hiệu trưởng, thạc sĩ và học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc nhà xuất bản và hội đồng khảo thí Đại học Cambridge.

5. Hồ sơ đăng ký:

- Đơn đăng ký tải tại đây

- Bản sao công chứng CMND/CCCD hoặc hộ chiếu.

6. Thời gian nộp hồ sơ: Trường Đại học Mở Hà Nội nhận hồ sơ liên tục trong năm.

7. Học phí, lệ phí: Học viên nộp học phí, lệ phí tương ứng khi tham gia đăng ký khóa học/luyện thi/thi.                                                                                                          

TT

Nội dung

Học phí, lệ phí/học viên/khóa học

Ghi chú

1

Khóa học Cambridge English Empower

- Trình độ A1 đến A2: 4.800.000

- Trình độ B1: 6.000.000

- Trình độ B1+ đến C1: 6.500.000

- Học liệu giấy: 500.000/bộ/trình độ

Mức thu đối với lớp có số lượng học viên tối thiểu từ 15 học viên (trình độ A1, B1), 12 học viên (trình độ B1+ đến C1) trở lên.

2

Khóa luyện thi trực tuyến bài thi Linguaskill

- Nghe và đọc: 500.000

- Viết: 250.000

- Nói: 250.000

Học viên có thể đăng ký theo từng kỹ năng

3

Thi và cấp chứng chi Linguaskill

- Nghe và đọc: 800.000

- Viết: 800.000

- Nói: 800.000

- Cả 4 kỹ năng: 2.300.000

Trường hợp số lượng học viên ít hơn số lượng học viên tối thiểu, học phí (mục 1) được tính như sau: (Học phí/học viên/khóa học x số lượng học viên tối thiểu)/Số lượng học viên thực tế.

8. Hình thức đăng ký, nộp hồ sơ dự thi:

Hồ sơ nộp về Trường Đại học Mở Hà Nội theo địa chỉ:

• Trung tâm Truyền thông và Tuyển sinh:

Phòng A1.1, tầng 1, nhà B101, Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 0243.8682982 - 0932230884

• Trung tâm Bồi dưỡng Ngắn hạn:

Phòng A3.4, tầng 3, nhà B101, Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 0243.8680909 - 0945290586

Tư vấn tuyển sinh