• Nhà B101, phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Thông báo

Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Lượt xem: 153    15/03/2024

Căn cứ khoản 5, Điều 84, Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022; căn cứ khoản 2, Điều 46 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; căn cứ khoản 6, điều 14, Thông tư 29/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục về việc công khai danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng;  

Trường Đại học Mở Hà Nội công khai danh sách các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng, cụ thể như sau:
I. Huân chương lao động hạng Ba:
1. Bà Nguyễn Mai Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Mở Hà Nội.
II. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:
1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Mở Hà Nội; 
2. Ông Trần Tiến Dũng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Mở Hà Nội.

Các tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến (nếu có) xin gửi về Trường Đại học Mở Hà Nội thông qua Phòng Tổ chức – Hành chính, B101 phố Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc qua email: tchc@hou.edu.vn. Mọi ý kiến vui lòng gửi trước 17h ngày 25/3/2024.

Phòng Tổ chức – Hành chính tổng hợp ý kiến của nhân dân (nếu có) báo cáo Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trường Đại học Mở Hà Nội.

(Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính)

 

Các Tờ trình của Trường ĐH Mở Hà Nội: 
1. Tờ trình số 3020/TTr-ĐHM ngày 30/8/2023 về đề nghị tặng Huân chương Lao động Hạng Ba.
2. Tờ trình số 3021/TTr-ĐHM ngày 30/8/2023 về đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng.
3. Tờ trình số 3039/TTr-ĐHM ngày 30/8/2023 về đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng.

Tư vấn tuyển sinh