• Nhà B101, phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Thông báo

Căn cứ pháp lý về tên gọi Trường Đại học Mở Hà Nội trong ban hành văn bản

Lượt xem: 164    16/04/2024

Thực hiện Quyết định số 298/QĐ-TTg ngày 10/04/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, thay thế cho Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn việc thay đổi nội dung căn cứ pháp lý như sau:

1. Nội dung căn cứ hiện đang sử dụng:

Căn cứ Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (Trường Đại học Mở Hà Nội đổi tên từ Viện Đại học Mở Hà Nội);

2. Nội dung thay thế từ ngày 10/04/2024:

Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-TTg ngày 10 tháng 04 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh sách các Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Đề nghị các đơn vị, các tổ chức thuộc Trường Đại học Mở Hả Nội thực hiện theo hướng dẫn này trong quá trình soạn thảo văn bản hành chính và các loại văn bản khác tại Trường.

Xem công văn 1401/ĐHM-TCHC tại đây

Tư vấn tuyển sinh