• Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

65
Tuần Sinh hoạt Công dân - Sinh viên năm học 2016 - 2017

29/05/2017

Thực hiện nội dung Công văn số 3836 /BGDĐT-CTHSSV ngày 08/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức...

11
Festival sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần thứ X – năm 2016...

25/10/2016

Festival sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần thứ X do UBND Tỉnh Lâm Đồng, Hội Kiến trúc sư Việt Nam và đơn vị đăng cai là Trường...

111
Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9 - 11

29/05/2017

Thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch tuyên truyền Pháp luật nhân ngày Pháp luật Việt Nam 9 - 11, Phòng Thanh tra Pháp chế xin gửi...