• Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Thông báo

Viện Đại học Mở Hà Nội hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017

Lượt xem: 10001    30/10/2017

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn là chiến dịch do Australia khới xướng năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông, tạo tính lan tỏa nhanh trên diện rộng góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho toàn xã hội.

Chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 là “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”, nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng một đất nước Việt Nam phát triển kinh tế xã hội và hài hòa với thiên nhiên.

Việc giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, giảng viên, sinh viên trong Nhà trường về bảo vệ môi trường được Lãnh đạo Viện và các tổ chức đoàn thể đặc biệt quan tâm. Hoạt động này được đưa thành nội dung trong kế hoạch hoạt động các năm học của Viện và các tổ chức đoàn thể.

Sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội tự bảo dưỡng quạt tại lớp học

Cảnh quan khuôn viên cơ sở 1 và các cơ sở 2 của Nhà trường trong thời gian qua được cán bộ, giảng viên, sinh viên tổ chức chỉnh trang sạch sẽ, cây xanh và hoa được chăm sóc và trồng mới. Phong trào “tình nguyện tại chỗ” được Đoàn thanh niên – Hội Sinh viên phát động trong nhiều năm qua, tạo sự gắn kết của sinh viên với Nhà trường, với cơ sở học tập. Từ đó nâng cao ý thức tự bảo vệ môi trường, cảnh quan cho đoàn viên, sinh viên.

Một sinh viên nữ đang chăm sóc cây xanh tại hành lang địa điểm học tập

Trong nhiều năm qua, sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội đã thực hiện nhiều Chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện với chủ đề “Tuổi trẻ xây dựng nông thôn mới” các địa phương với các hoạt động vệ sinh môi trường, xử lý các điểm đen về rác thải, trang trí cảnh quan nhà văn hóa, trường mầm non...

Sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội tham gia làm sạch môi trường tại tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện công văn số 4637/BGDĐT-KHCNMT của Bộ GD & ĐT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Viện Đại học Mở Hà Nội tăng cường các hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan trong Nhà trường và kêu gọi các đơn vị, tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường, góp phần làm cho thế giới sạch hơn.