• Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Tin tức - Sự kiện

Viện Đại học Mở Hà Nội nâng cao kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ, giảng viên trong tình hình mới

Lượt xem: 10088    14/11/2017

Ngày 13/11, tại Hội trường A, Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2017. Đến tham dự chương trình có Thượng tá Phí Văn Hạnh – Chủ nhiệm Bộ môn Đường lối quân sự, Khoa Lịch sử nghệ thuật quân sự, Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng; Thiếu tá Nguyễn Minh Sơn – Trợ lý Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Ban Chỉ huy Quân sự quận Hai Bà Trưng.

Về phía Viện Đại học Mở Hà Nội có đồng chí Trương Tiến Tùng – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Viện trưởng; đồng chí Nguyễn Mai Hương – Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; các đồng chí trong Ban Chỉ huy Quân sự Viện, đại diện lãnh đạo các đơn vị và 78 học viên là các cán bộ, giảng viên của Nhà trường.

Đồng chí Trương Tiến Tùng – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Viện trưởng phát biểu

Phát biểu Khai mạc Lớp học, đồng chí Trương Tiến Tùng – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Viện trưởng nhấn mạnh vị trí, vai trò quan trọng của công tác Giáo dục Quốc phòng An ninh trong tình hình mới, những thách thức về an ninh trật tự hiện nay đặt ra cho chúng ta nhiệm vụ phải luôn nâng cao cảnh giác, hiểu rõ âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù định, chủ động đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Đồng chí cũng yêu cầu các đồng chí học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia lớp học đầy đủ, bảo đảm quân số, nội dung, chương trình, thời gian. Chấp hành nghiêm quy định lớp học, Nắm chắc nội dung học tập, phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

78 học viên thuộc đối tượng 4 được bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh

Lớp học được tổ chức từ ngày 13/11 đến ngày 16/11 với mục đích bồi dưỡng cho đảng viên, viên chức và người lao động của Viện Đại học Mở Hà Nội nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh, kết hợp phát triển kinh tế, xã hội và hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh, những âm mưu của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

Thượng tá Phí Văn Hạnh – Chủ nhiệm Bộ môn Đường lối quân sự, Khoa Lịch sử nghệ thuật quân sự, Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng giảng bài tại lớp học

Từ đó, nâng cao nhận thức, năng lực toàn diện cho đảng viên, viên chức và người lao động để vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo từng cương vị, chức trách và thực hiện tốt quy định về tiêu chuẩn kiến thức quốc phòng và an ninh cho đảng viên, viên chức và người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới.

Sau khi kết thúc 11 chuyên đề chính và các buổi thảo luận, các học viên sẽ làm bài thu hoạch và kiểm tra nhận thức. Những học viên có bài thu hoạch đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh.