• Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Thông báo

Viện Đại học Mở Hà Nội đăng cai tổ chức Diễn đàn chính sách về xây dựng mô hình học tập suốt đời

Lượt xem: 10127    05/04/2018

Hiện nay, xây dựng xã hội học tập là xu hướng trên thế giới. Ở nhiều quốc gia, đổi mới hoặc cải cách giáo dục đề cập đến mục tiêu xây dựng một xã hội học tập. Yếu tố cốt lõi của ý tưởng về một xã hội học tập, trong đó khuyến khích phát triển học tập suốt đời, là cung cấp một nền giáo dục đáp ứng được những thách thức của thế giới đang thay đổi nhanh chóng và để đạt được mục đích này, không phải chỉ là đưa con người trở lại trường học để cung cấp cơ hội học tập trong mọi tình huống, địa điểm, mà còn thông qua tất cả các phương thức học tập.

Để phục vụ cho việc xây dựng đề án “Xã hội học tập”, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao nhiệm vụ tổ chức “Diễn đàn chính sách về xây dựng mô hình học tập suốt đời” cho Viện Đại học Mở Hà Nội. Diễn đàn là nơi để các chuyên gia, các diễn giả trong và ngoài nước chia sẻ những thực tiễn thành công của các gia đình, các dòng họ, và các đơn vị học tập; Phân tích kinh nghiệm và tiêu chí đánh giá các thành phố học tập và các đơn vị học tập ở một số quốc gia trên thế giới làm cơ sở cho các khuyến nghị về chính sách xây dựng các thành phố học tập và các đơn vị học tập tại Việt Nam; Phân tích các đặc điểm chính của các đô thị học tập được Viện UNESCO về Học tập suốt đời (UILs) xác định làm nền tảng cho việc xây dựng mô hình thành phố học tập ở Việt Nam và Cung cấp các khuyến nghị về xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển các thành phố học tập đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Chi tiết về “Diễn đàn chính sách về xây dựng mô hình học tập suốt đời”:

Thời gian: 02 ngày, từ ngày 19-20/4/2018

Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thành phần:

• Các Bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, Ban Tuyên truyền Trung ương, Hội Xúc tiến Nghiên cứu, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

• Các tổ chức quốc tế: UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên Hợp Quốc), SEAMEO CELLL, Trung tâm Nghiên cứu Học tập suốt đời SEAMEO, UIL (Viện UNESCO về Học tập suốt đời), DVV International (Viện Hợp tác Quốc tế của Deutscher Volkshochschul Verband eV), Đại học Mở Philippines, Đại học mở Sukhothai Thammathirat - Thái Lan;

• Các chuyên gia về giáo dục từ thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, thành phố Nha Trang, thành phố Bắc Ninh, thành phố Hải Dương;

• Các sở giáo dục cấp tỉnh ở Việt Nam: 23 đơn vị;

• Các trường đại học trực thuộc Bộ: 20 đơn vị;

• Trung tâm giáo dục thường xuyên: 30 trung tâm

Các diễn giả chính:

1. GS.TS. Melinda Bandalaria, Hiệu trưởng Đại học Philippines, Chủ tịch AAOU;

2. PGS.TS. Krisana Rungrojwanich, Quyền Phó Hiệu trưởng trường Đại học Mở Sukhothai Thammathirat, Thái Lan;

3. GS. TS. Phạm Tất Dong, Phó Tổng cục trưởng Tổng Thư ký Hiệp hội Xúc tiến Nghiên cứu Việt Nam;

4. Đại diện Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ GD & ĐT;

5. Đại diện của Viện Học tập suốt đời UNESO;

6. Đại diện của SEAMEO CELLL Việt Nam;

7. Đại diện Tổ chức quốc tế DVV;

8. Đại diện thành phố Namyangju, Hàn Quốc;

9. Đại diện của Thành phố Hồ Chí Minh;

10. Đại diện thành phố Hải Dương;

11. Đại diện Viện Đại học Mở Hà Nội.

Tư vấn tuyển sinh