• Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Thông báo

Chuẩn bị cho Chương trình Đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với học viên, sinh viên năm học 2017-2018

Lượt xem: 10469    10/05/2018

Thực hiện tinh thần Nghị quyết 29, Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2017-2018, với mục đích tạo kênh thông tin và diễn đàn trao đổi giữa lãnh đạo Nhà trường với học viên, sinh viên, đồng thời giúp Ban Giám hiệu kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người học, Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với học viên, sinh viên năm học 2017-2018.

Lãnh đạo đơn vị giải đáp thắc mắc của người học

Trước khi tiến tới Buổi đối thoại cấp Nhà trường, 14 đơn vị đào tạo đã tiến hành tổ chức các buổi đối thoại cấp lớp và cấp đơn vị. Tại các buổi đối thoại, học viên, sinh viên được đưa ra các ý kiến thắc mắc, góp ý về các mảng công tác của Nhà trường có liên hệ mật thiết đến quá trình học tập và nghiên cứu của người học.

Sinh viên đưa ra các ý kiến thắc mắc đồng thời cũng là những góp ý thiết thực cho công tác quản lý của Nhà trường

Lãnh đạo đơn vị cùng hệ thống cán bộ giáo vụ, cố vấn học tập và các tổ chức đoàn thể đã có những giải đáp và chia sẻ cởi mở trên tinh thần xây dựng và cải tiến hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ người học. Qua các buổi đối thoại cấp lớp và cấp đơn vị, Ban Tổ chức Chương trình cũng kịp thời nắm bắt được những vấn đề đơn vị đã khắc phục, cải tiến, những vấn đề còn tồn tại để tham mưu cho Lãnh đạo Nhà trường phương án giải quyết.

Viện Đại học Mở Hà Nội ứng dụng công nghệ đào tạo trực tuyến hiện đại vào việc đối thoại với sinh viên ở các địa phương

Chương trình đối thoại cấp Nhà trường sẽ được diễn ra hồi 14h00 ngày 24/5/2018 tại Nhà văn hóa sinh viên Hà Nội – 37 Trần Bình Trọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội với sự tham gia của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn – Hội Sinh viên TP Hà Nội, Lãnh đạo Viện Đại học Mở Hà Nội và các đơn vị chức năng cùng các cơ quan báo chí, truyền hình và hơn 400 học viên, sinh viên đại diện cho gần 30 nghìn học viên, sinh viên của Nhà trường.

Sơ đồ chỗ ngồi tại Hội trường:

Tư vấn tuyển sinh