• Nhà B101, phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Đảm bảo chất lượng

Năm 2018 - Văn bản về công tác Đảm bảo chất lượng

Lượt xem: 1757    07/06/2018

Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Viện Đại học Mở Hà Nội

+ Công văn 776  năm 2018 hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

+ Công văn 1074 năm 2016 hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

+ Công văn số 767 năm 2018 hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học

+ Công văn số 768 năm 2018 hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

+ Công văn số 769 năm 2018 sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2018 của Viện Đại học Mở Hà Nội

+ Quy định biên soạn, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi của Viện Đại học Mở Hà Nội

+ Thông tư 36/2017/tt-bgdđt ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

+ Thông tư 62 /2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

+ Quyết định 18/2017/QĐ-TTg Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

+ Thông tư 12/2017/TT-BGDÐT Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

+ Thông tư 04/2016/TT-BGDÐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

+ Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh  trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

    Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT

Tư vấn tuyển sinh