• Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Thông báo

Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đại học chính quy năm 2018

Lượt xem: 4210    18/07/2018

Sáng ngày 17/7/2018 Hội đồng tuyển sinh Viện Đại học Mở Hà Nội đã họp và thống nhất Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học chính quy năm 2018 (còn gọi là điểm sàn). Những thí sinh đạt từ mức điểm sàn trở lên được quyền đăng ký xét tuyển vào Viện Đại học Mở Hà Nội.

Để có thêm thông tin về tuyển sinh đại học vào Viện Đại học Mở Hà Nội, quý bạn đọc vui lòng truy cập Cổng thông tin tuyển sinh của Nhà trường tại địa chỉ https://tuyensinh.hou.edu.vn

Tư vấn tuyển sinh