• Nhà B101, phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Thông báo

Họp giao ban tháng 01-2016

Lượt xem: 10514    29/05/2017

• Địa điểm : Hội trường A

• Thời gian : 8h30’ ngày 05/01/2016

• Thành phần : Ban giám hiệu, Lãnh đạo các đơn vị, Bí thư các Chi Bộ, Bí thư đoàn Thanh niên

• Nội dung cuộc họp giao ban:

* Mở đầu cuộc họp Giao ban, Đ/c Nguyễn Mai Hương – Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng trường thông báo đầy đủ kết quả của Hội nghị tổng kết lấy phiếu tín nhiệm bầu Viện trưởng nhiệm kỳ 2015-2020 và phổ biến Nghị quyết của Đảng ủy trong Quý I/2016.

1. Về Công tác TCCB:

- Hoàn thiện Đề án đổi tên Trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

- Tích cực xây dựng Đề án tự chủ của Viện Đại học Mở HN

- Hoàn thiện quy định về nhiệm vụ giảng viên

- Hoàn thiện công tác bổ nhiệm Viện trưởng (hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền và tổ chức trang trọng lễ bàn giao nhiệm kỳ)

- Chuẩn bị quy trình bổ nhiệm các Phó Viện trưởng

- Xây dựng và triển khai kế hoạch lộ trình bồi dưỡng cao cấp lý luận chính trị cho các cán bộ chủ chốt của Viện

- Xây dựng quy chế hoạt động của Trung tâm Phát triển Đào tạo

2. Về Công tác Đoàn thể

- Hoàn thiện kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2016

- Tổ chức gặp mặt cán bộ, nhà giáo và người lao động cuối năm theo hướng tập trung toàn Viện

- Hoàn thiện kế hoạch hoạt động của Đoàn TN và Hội SV

+ Tháng 1: Phát động cuộc thi ảnh “Màu áo xanh trong tôi” và hoạt động đổi đồ cũ; Hoạt động đồng hành cùng sinh viên về quê đón Tết

+ Tháng 2: Phát động cuộc thi Olympic Tiếng Anh và Tin học không chuyên

+ Tháng 3: Ngày hội đổi đồ cũ và chung kết cuộc thi ảnh ‘Màu áo xanh trong tôi”; Mitting ngày thành lập Đoàn 26 tháng 3

+ Tháng 4: Chỉ đạo Đại hội Sinh viên các cấp tiến tới Đại hội Sinh viên toàn trường

3. Về Công tác Đảng

- Hoàn thiện công tác xếp loại Đảng viên

- Giao cho Đoàn TN hoàn thiện quy trình giới thiệu Đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng và xét kết nạp Đảng

- Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng hoàn thiện công tác của Ủy ban

- Chuẩn bị các điều kiện để đề nghị Đảng ủy khối ủy quyền cho Viện quyền kết nạp, khai trừ, kiểm điểm Đảng viên của Viện

- Xem xét và nhất trí hồ sơ kết nạp Đảng của 2 đ/c Phòng KH-TC và Phòng NCKH &HTQT và hồ sơ chuyển Đảng chính thức cho 1 đ/c Khoa CNTT

4. Về Công tác thanh kiểm tra

- Ngoài công tác tăng cường thanh kiểm tra thi học phần của các Khoa, giải quyết dứt điểm đơn thư kiến nghị của Khoa ĐT Sau ĐH trong tháng 1

* Tiếp theo, Đ/c Lê Văn Thanh -Viện trưởng phổ biến một số công việc cần triển khai

- Đề nghị chấp hành nghiêm túc và triển khai cụ thể các Nghị quyết của Đảng ủy

- Chuẩn bị trang trọng lễ bổ nhiệm Viện trưởng mới và công tác bàn giao nhiệm kỳ

- Nghiên cứu quy trình bổ nhiệm Phó Viện trưởng

- Tổ chức gặp mặt cuối năm

- Tổ chức gọi nhập học Cao học lần 1 của Khoa ĐT Sau ĐH

- Rà soát và thanh quyết toán tài chính các khoản tạm ứng của năm 2015 trước ngày15/1/2016

- Tiến hành thanh kiểm tra tài chính nội bộ vào cuối tháng 2/2016

- Phân công nhiệm vụ cụ thể trong việc ký kết các hợp đồng Đào tạo tiếng Anh ngắn hạn

- Truyền bá những cơ hội, thách thức đến sinh viên về việc hội nhập ASEAN, WTO, TPP…

* Tiếp sau đó, Đ/c Trương Tiến Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Viện trưởng phổ biến các công tác chuyên môn được giao:

- Về tuyển sinh:

+ Hoàn thành công tác nhập học của Khoa ĐT Sau ĐH

+ Xác định chỉ tiêu tuyển sinh chính quy năm 2016 theo Thông tư 32, các Khoa rà soát và báo cáo trước ngày 15/1/2016

+ Tổng kết công tác tuyển sinh 2015, giao cho Trung tâm PTĐT thực hiện trước ngày 11/1/2016

+ Mở rộng tuyên truyền tuyển sinh tất các các hệ năm 2016

- Về Đào tạo

+ Xét công nhận kết quả học tập năm 2015-2016 cho hệ CQ và VH-VL

+ Xây dựng quy trình công nhận kết quả học tập cho Sinh viên hệ ĐTTX và Cao học năm học 2016-2017

+ Triển khai rút kinh nghiệm công tác thi hết học phần chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho hệ Chính quy

+ Chuẩn bị triển khai thi TN hệ TX đợt 1/2016, dự kiến tổ chức vào tháng 3/2016

+ Hoàn thành công tác tốt nghiệp bậc Đào tạo Thạc sỹ

+ Tổng kết công tác Học liệu 2015

+ Chuẩn bị kỳ thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 1/2016

+ Các Khoa rà soát danh sách sinh viên không tham gia học ANQP và thông báo về gia đình

- Về công tác ĐBCL

+ Tổng kết công tác và lên kế hoạch cho năm 2016

+ Rà soát và tổ chức đánh giá chương trình ĐT bậc Đại học

+ Kiểm kê và bổ sung ngân hàng đề thi năm 2016

- Về công tác khác:

+ Thực hiện tốt “Hội thảo giới thiệu mô hình nâng cao năng lực tiếng Anh cho cán bộ, viên chức” thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020

+ Kỳ thi Olympic 2016 về Tiếng Anh và Tin học

+ Tổng kết công tác NCKH của Sinh viên và Giảng viên năm 2015 và triển khai công tác NCKH năm 2016

* Sau đó, Đ/c Nguyễn Cao Chương - Phó Viện trưởng phổ biến các công tác chuyên môn được giao:

- Khẩn trương hoàn thành công tác sửa chữa CSVC tại cơ sở mới Long Hưng – Văn Giang

- Xác định địa điểm mới cho các Khoa: Khoa Luật, Khoa ĐT Sau ĐH và Khoa tiếng Trung

- Sẵn sàng CSVC tại cơ sở I để tiếp nhận thiết bị của Dự án KOICA

* Một số công việc khác:

- Kê khai tài sản bổ sung của lãnh đạo Viện theo quy định của biểu mẫu kê khai

- Đề nghị các đơn vị lập kế hoạch mua sắm tài sản năm 2016 của đơn vị mình

Cuộc họp kết thúc lúc 10h00’.

Tư vấn tuyển sinh