• Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Tin tức - Sự kiện

Đảng bộ Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII của Đảng

Lượt xem: 14    27/09/2018

Ngày 27/9/2018, Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII của Đảng.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đồng thời là Báo cáo viên tại Hội nghị. Về phía Viện Đại học Mở Hà Nội có đồng chí Nguyễn Mai Hương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Trương Tiến Tùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng cùng toàn thể 199 đảng viên thuộc Đảng bộ và 28 đại biểu khách mời là các cán bộ chủ chốt, quần chúng ưu tú.

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mai Hương – Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Đảng trong việc xây dựng định hướng, kế hoạch hoạt động và chiến lược phát triển của Viện Đại học Mở Hà Nội. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xúc động đọc Thông cáo đặc biệt về lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang và cùng toàn thể đại biểu dự Hội nghị dành 1 phút mặc niệm để bày tỏ lòng tiếc thương Chủ tịch nước.

Đồng chí Nguyễn Mai Hương – Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Đại biểu tham dự Hội nghị được nghe Báo cáo viên Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt nội dung, tinh thần Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 thông qua 3 nghị quyết quan trọng về: tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Các Nghị quyết trên đều đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Viết Thông truyền đạt Nghị quyết tại Hội nghị

Hội nghị tập trung, làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi trong các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng, cụ thể:

- Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ". Nghị quyết đặt ra mục tiêu tổng quát: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. 

Quang cảnh của Hội nghị

 - Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp" với mục tiêu là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.  

 - Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội". Nghị quyết hướng đến mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân; phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mai Hương - Bí thư Đảng ủy cảm ơn đồng chí Nguyễn Viết Thông đã triển khai những nội dung cốt lõi của Nghị quyết tới toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú của Viện Đại học Mở Hà Nội. Bí thư khẳng định đây là những nghị quyết quan trọng của Đảng, liên quan trực tiếp đến chiến lược, sự phát triển, đổi mới của Nhà trường trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu: Sau Hội nghị, các chi bộ tập trung thảo luận nội dung của 03 nghị quyết, vận dụng vào tình hình thực tế của Nhà trường; tổ chức viết thu hoạch bảo đảm gọn, rõ, thiết thực, sát với chức năng, chức trách, nhiệm vụ đơn vị. Đồng chí Nguyễn Mai Hương mong muốn và tin tưởng, nội dung Nghị quyết sẽ được đảng viên, quần chúng của Nhà trường vận dụng vào công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và quản lý đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Việc tích cực học tập, vận dụng các Nghị quyết của Đảng cũng là một hành động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội (03/11/1993-03/11/2018).

Tư vấn tuyển sinh