• Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Thông báo

Viện Đại học Mở Hà Nội đồng hành cùng sinh viên khởi nghiệp

Lượt xem: 943    11/06/2018

Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"; Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" của ngành Giáo dục; Công văn số 1832/BGDĐT-GDCTSV ngày 07/5/2018 của Vụ Giáo dục Chính trị sinh viên về việc triển khai đề án, Viện Đại học Mở Hà Nội xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025".

TS Trương Tiến Tùng - Viện trưởng ký kết với các doanh nghiệp hỗ trợ sinh viên lập nghiệp, khởi nghiệp

Từ khi thành lập, Viện Đại học Mở Hà Nội luôn quan tâm đến công tác hỗ trợ sinh viên lập thân, lập nghiệp thông qua các hoạt động hỗ trợ sinh viên của Phòng CTCT&SV và tổ chức Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên của Nhà trường. Theo khảo sát năm 2017, tỷ lệ sinh viên có việc làm trong vòng 12 tháng sau khi tốt nghiệp đạt gần 95%, trong đó hơn 9% sinh viên tự tạo việc làm bằng các dự án khởi nghiệp. Điều này phần nào minh chứng cho hướng đi đúng đắn của Viện Đại học Mở Hà Nội trong việc đào tạo hướng ứng dụng, chú trọng thực hành và bồi dưỡng kỹ năng cho sinh viên.

Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Đề án hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

Tư vấn tuyển sinh