• Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Thông báo

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Mở Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2022

Lượt xem: 220    21/10/2019

Nhằm Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2019, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới đồng thời kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban thường vụ, Ban Chấp hành và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội mới đề ra; được sự đồng chí của Thành đoàn Hà Nội và Đảng ủy - Ban Giám hiệu Trường, Đại hội Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Trường Đại học Mở Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2022 được tổ chức vào ngày 23/10/2019 tại Nhà văn hóa học sinh, sinh viên Hà Nội (Cung Thanh niên) – 37 Trần Bình Trọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Mở Hà Nội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với các phong trào thi đua sôi nổi, không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đoàn viên góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổ chức Đoàn trong Nhà trường nói riêng và của Trường Đại học Mở Hà Nội nói chung.

(Nguồn: Đoàn Thanh niên)

Tư vấn tuyển sinh