• Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Thông báo

Trường Đại học Mở Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019

Lượt xem: 500    22/11/2019

Ngày 21 tháng 11 năm 2019, Trường Đại học Mở Hà Nội ra Thông báo số 5263/TB-ĐHM về việc Tuyển dụng viên chức năm 2019.

Theo đó, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 15 viên chức ở các vị trí: Giảng viên hạng III và Chuyên ngành Công nghệ Thông tin. Đối tượng tuyển dụng là cán bộ thuộc trường đang ký Hợp đồng lao động theo ngạch, bậc sử dụng mã số chức danh nghề nghiệp giảng viên (V.07.01.03) hoặc mã số chức danh nghề nghiệp chuyên ngành CNTT (V.11.x.x).

Tiêu chuẩn của Viên chức giảng dạy (mã số V.07.01.03): Có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III, quy định tại mục 2, 3 Điều 6 Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGD-BNV ngày 28/11/2014 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ Quy định về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Tiêu chuẩn của Viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin (mã số V11.x.x): Có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành CNTT hạng III, quy định tại Chương II Thông tư 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin.

Hội đồng tuyển dụng dự kiến tổ chức xét tuyển vào tuần 3 và tuần 4 tháng 12 năm 2019. Chi tiết về hồ sơ và các yêu cầu khác được Nhà trường gửi tới từng đơn vị thuộc Trường. Giảng viên, người lao động có thể tìm thêm thông tin tại đơn vị đang công tác hoặc Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Mở Hà Nội.

Tư vấn tuyển sinh