• Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Thông báo

Kế hoạch Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với học viên, sinh viên năm học 2019-2020

Lượt xem: 260    27/11/2019

Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động, nhằm mục đích tạo kênh thông tin và diễn đàn trao đổi giữa Lãnh đạo Trường với người học, Trường Đại học Mở Hà Nội ban hành Kế hoạch Đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với học viên, sinh viên năm học 2019-2020. Đây là hoạt động thường niên, thu hút sự quan tâm của đông đảo người học và cộng đồng. Hoạt động đối thoại diễn ra từ tháng 12/2019 đến tháng 5/2020 và được tiến hành ở 3 cấp: cấp lớp, cấp đơn vị và cấp Nhà trường.

Quyết định Thành lập Ban Tổ chức Đối thoại năm học 2019-2020

Tư vấn tuyển sinh