• Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Thông báo

Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhà trường và sinh viên

Lượt xem: 2142    13/05/2020

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đưa đường, chỉ lối để Cuộc cách mạng giành độc lập, tự do của dân tộc ta đi đến thắng lợi vẻ vang. Đảng ta, nhân dân ta kính yêu Người không chỉ bởi tài lãnh đạo đất nước vượt qua ách đô hộ, mà còn bởi lối sống, đạo đức trong sáng và cao quý của Người với đất nước, với đồng bào. Trí tuệ và nhân cách của Hồ Chí Minh đã trở thành tấm gương sáng cho mọi tầng lớp nhân dân noi theo, đặc biệt là thế hệ trẻ - thế hệ tương lai của đất nước. Với mong muốn truyền cảm hứng về đạo đức, tư tưởng, lối sống của Người tới sinh viên, giúp các bạn sinh viên có thêm động lực học tập và phấn đấu xây dựng tương lai tốt đẹp cho bản thân, đồng thời góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, hưởng ứng hoạt động cả nước kỉ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trường Đại học Mở Hà Nội khuyến khích các bạn sinh viên tìm hiểu các câu chuyện về Bác Hồ, học tập và noi gương Bác.

Bác Hồ với học sinh, sinh viên (Ảnh: Tư liệu)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn chăm lo tới công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thanh niên, đặc biệt là tầng lớp sinh viên. Người cho rằng, sinh viên có đủ nhận thức về khả năng của mình nên hoạt động giáo dục, đào tạo. Đối với sinh viên, Nhà trường không đơn thuần dạy các bạn phải làm gì, mà cần truyền cho các bạn động lực học tập, tinh thần học tập, giúp các bạn tự tìm tòi, tự khám phá, sáng tạo, hướng các bạn phát triển theo đúng khả năng và mong muốn của mình. Đó cũng là cách để các sinh viên yêu thích học tập, không coi học tập như một hoạt động “trả bài lấy lệ” hay “học để lấy bằng cấp”. Điều này đã được Bác khẳng định rõ trong Đại hội sinh viên Việt Nam lần thứ II năm 1958:“Đối với thanh niên trí thức như các cháu ở đây thì cần đặt hai câu hỏi: Học để làm gì? Học để phục vụ ai? Đó là hai câu hỏi cần phải trả lời dứt khoát thì mới có phương hướng”. Như vậy, có thể thấy Bác đặc biệt chú trọng tới mục tiêu và phương hướng học tập của các bạn sinh viên. Chỉ khi các bạn sinh viên hiểu rằng tại sao phải học và mục tiêu phấn đấu học tập của mình là gì thì các bạn mới có thể làm tốt hoạt động này. Ngoài ra, Người còn căn dặn các bạn sinh viên phải gắn việc học tập với thực hành. Bác nhấn mạnh: “Chỉ biết lý thuyết mà không biết thực hành thì cũng là trí thức có một nửa”. Do đó, các bạn sinh viên thời đại mới phải không ngừng trau dồi kiến thức qua thực tế. Còn các trường học phải là nơi tạo điều kiện cho sinh viên đưa lý thuyết vào thực hành. Có như vậy nhà trường mới tạo ra được nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội và đất nước.

Bên cạnh việc học hành, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đặc biệt căn dặn sinh viên phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức và lối sống. Đạo đức và lối sống của một con người sẽ làm lên nhân cách của con người đó. Theo Người, một người giỏi giang mà không có nhân cách tốt thì vẫn là kẻ vô dụng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt xem trọng đạo đức, coi đó là gốc rễ của một con người. Cả cuộc đời mình, Bác đã chứng minh một nhân cách vĩ đại, một trái tim nhân hậu và một đạo đức trong sáng. Bác cũng cho rằng, đạo đức cần tới một quá trình thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng chứ không phải là thứ sẵn có. Do đó, nhiệm vụ của các trường học không chỉ là giáo dục kiến thức cho sinh viên mà còn là giúp các bạn hiểu được giá trị của đạo đức, để thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng. Có như vậy, sinh viên mới trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội. Bằng không, dù có kiến thức cao siêu vẫn chỉ là “vô dụng” cho đất nước.

Suốt cuộc đời mình, Bác Hồ luôn dành tình yêu thương tới các bạn trẻ, coi đó là chủ nhân tương lai của đất nước. Người cũng luôn căn dặn các bộ, ban, ngành, các cơ sở đào tạo phải chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục các bạn trẻ, coi đó là nền móng xây dựng một quốc gia phát triển bền vững và thịnh vượng. Làm theo tư tưởng và lời căn dặn của Người, nhiều lớp sinh viên của Trường Đại học Mở Hà Nội đã tích cực chủ động trong công tác học tập và rèn luyện đạo đức. Tập thể sư phạm Nhà trường luôn nhắc nhở sinh viên học tập và noi gương Bác Hồ kính yêu. Cán bộ, giảng viên của Nhà trường cũng luôn nỗ lực học tập, tu dưỡng đạo đức để dìu dắt các thế hệ sinh viên, học viên “vừa hồng, vừa chuyên”.

Hưởng ứng hoạt động kỉ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thầy và trò Trường Đại học Mở Hà Nội quyết tâm thực hiện lời căn dặn của Người, phấn đấu nhiều hơn nữa để đạt được kết quả học tập, giảng dạy xuất sắc, đồng thời xây dựng các hoạt động rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và lối sống trong sinh viên và cán bộ, giảng viên của Nhà trường.

(Trung tâm Thông tin và Truyền thông)

Tư vấn tuyển sinh