• Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Thông báo

Trường Đại học Mở Hà Nội thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

Lượt xem: 1745    09/06/2020

Trong những năm qua, tình hình thực hiện bình đẳng giới tại trường Trường Đại học Mở Hà Nội đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ nữ phát huy trí tuệ, khả năng và khẳng định vị trí của mình trong các hoạt động quản lý, giảng dạy,  nghiên cứu khoa học...

Tư vấn tuyển sinh