• Nhà B101, phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Thông báo

Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

Lượt xem: 1223    22/12/2021

Cách đây 77 năm, ngày 22/12/1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân – tổ chức tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập. Sự ra đời của Quân đội ta là một sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam có một Quân đội kiểu mới do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục, rèn luyện và lãnh đạo; một Quân đội mang bản chất giai cấp công nhân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, anh hùng, dũng cảm, sẵn sàng hi sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Giây phút công bố Quyết định thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (22/12/1944). Ảnh: Tư liệu TTXVN

Nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng 77 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Quân đội ta đã trưởng thành và lớn mạnh không ngừng. Từ 34 chiến sĩ trong Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc đến thời kỳ cả nước bắt tay xây dựng chủ nghĩa xã hội và sau đó bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, Quân đội ta ngày càng trưởng thành vững mạnh, hoàn thiện về cơ cấu, có sức mạnh tổng hợp, với các quân chủng, binh chủng hiện đại, các binh đoàn chủ lực cơ động mạnh, đủ khả năng đánh bại mọi kẻ thù xâm lược. Nghệ thuật quân sự, phương pháp tác chiến của Quân đội ta cũng có những phát triển vượt bậc, vừa kết hợp giữa nghệ thuật, cách đánh truyền thống, vừa bổ sung những phương pháp tác chiến hiện đại, góp phần đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn tinh vi nhất của các thế lực thù địch. Đó là niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội, các lực lượng vũ trang nói riêng và của dân tộc ta nói chung, cần phải được gìn giữ và phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở thời kỳ mới.

Quốc phòng Việt Nam là nền quốc phòng toàn dân, bao gồm tổng thể các hoạt động về chính trị, kinh tế, ngoại giao, quân sự, văn hóa, khoa học… của Nhà nước và Nhân dân để tạo nên sức mạnh toàn diện, cân đối, đồng bộ, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang là nòng cốt, nhằm giữ vững hòa bình, ổn định đất nước, ngăn chặn các hoạt động phá hoại, gây chiến, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, đồng thời sẵn sàng đánh bại chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức và quy mô. Nền quốc phòng toàn dân là sự cụ thể hoá chính sách quốc phòng của Việt Nam, thể hiện ở cơ cấu tổ chức, hoạt động của các ngành, các cấp và của toàn dân theo một ý định, chiến lược thống nhất, nhằm tạo ra sức mạnh hiện thực để bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là xây dựng cả lực lượng và thế trận; xây dựng tiềm lực mọi mặt, đặc biệt là tiềm lực chính trị - tinh thần; phát huy sức mạnh tổng hợp về chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

 Ngày 17 tháng 10 năm 1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) đã ra Chỉ thị số 381-CT/TƯ quyết định lấy Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12) đồng thời là Ngày hội Quốc phòng toàn dân - Ngày hội của truyền thống bảo vệ Tổ quốc, Ngày hội tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” - một nét độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Ngày hội Quốc phòng toàn dân cũng là dịp để phát huy truyền thống yêu nước, biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách; ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, là lực lượng chính trị tin cậy, đội quân chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới của cách mạng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ý thức được tầm quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiều năm qua, Trường Đại học Mở Hà Nội luôn chú trọng thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh cũng như đẩy mạnh hoạt động của Tiểu đội Dân quân tự vệ, Câu lạc bộ Cựu quân nhân và dân quân tự vệ.

Các đơn vị chức năng và tổ chức đoàn thể trong Nhà trường chủ động định hướng nhận thức, tư tưởng, hành động, xây dựng cho sinh viên niềm tin đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đây là vấn đề quan trọng, cấp thiết hiện nay. Trong thời kỳ bùng nổ thông tin, sinh viên dễ dàng tiếp cận với nhiều thông tin khác nhau trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội, v.v. Đây cũng là môi trường thuận lợi để các thế lực thù địch, tổ chức khủng bố, phản động triệt để lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng, nói xấu chế độ nhằm kích động, lôi kéo thế hệ trẻ. Chính vì thế, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên đã hun đúc lòng yêu nước, tự hào về truyền thống dân tộc; tin tưởng vào quan điểm, tư duy mới của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, xây dựng bản lĩnh, ý chí, niềm tin của thế hệ trẻ vào công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo cũng như kinh nghiệm, truyền thống, cách đánh, nghệ thuật quân sự, sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam và vũ khí, trang bị hiện có.

Sinh viên của Nhà trường thể hiện kỹ năng bắn súng trong Hội thi "Chiến sĩ khỏe" năm 2020

Đội ngũ Dân quân tự vệ được Nhà trường tạo điều kiện, tích cực tham gia huấn luyện, từ đó giúp các “nhà giáo - chiến sĩ” biết sử dụng những loại vũ khí được trang bị, vũ khí tự tạo và chiến thuật; hiểu được âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, phòng thủ dân sự, nâng cao bản lĩnh chính trị sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trường Đại học Mở Hà Nội cũng là nơi tin tưởng để nhiều chiến sĩ sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quân ngũ đã về học tập và công tác, thực hiện nhiệm vụ mới. Tại đây, phẩm chất cao đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ một lần nữa lại được phát huy với vai trò là những thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên, truyền thụ những kiến thức chuyên môn tới người học cũng như công tác quản lý, phục vụ, đóng góp cho sự phát triển chung của Nhà trường cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hoạt động thăm các di tích lịch sử của "nhà giáo - chiến sĩ" Trường Đại học Mở Hà Nội (Ảnh chụp năm 2020)

Câu lạc bộ Cựu quân nhân và dân quân tự vệ (CLB) của Trường Đại học Mở Hà Nội chính thức đi vào hoạt động từ năm 1990 với tên gọi ban đầu là “Hội Cựu Chiến binh” gồm 05 đồng chí Cựu Quân nhân. Hàng năm CLB tổ chức hoạt động truyền thống với hình thức đa dạng, phong phú như gặp gỡ giao lưu, mít tinh, hội họp, mời diễn giả nói chuyện, giao lưu với các đơn vị quân đội hợp tác với Trường, giao lưu với sinh viên, thăm các di tích lịch sử chiến trường xưa,…Một số hoạt động để lại dấu ấn đậm nét như Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1994), hoạt động giao lưu với giảng viên, sinh viên và các anh hùng Lực lượng Vũ trang (18/12/1997) với chủ đề “Giao lưu nhà giáo – chiến sĩ” đã vinh dự được đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp tham dự và nói chuyện với cán bộ và sinh viên của Trường.

Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tới dự hoạt động "Giao lưu nhà giáo - chiến sĩ" của Trường Đại học Mở Hà Nội năm 1997

Đến nay, tổng số hội viên của CLB gồm 48 đồng chí tích cực tham gia hoạt động với tôn chỉ, mục đích “Noi gương các thế hệ đi trước, phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ năm xưa, ra sức học tập rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đoàn kết cùng nhau xây dựng Trường Đại học Mở Hà Nội phát triển bền vững”.

Tư vấn tuyển sinh