• Nhà B101, phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Thông báo

Trường Đại học Mở Hà Nội hưởng ứng phong trào trồng cây xanh trong ngành Giáo dục

Lượt xem: 934    25/02/2022

Hướng tới kỷ niệm 62 năm Bác Hồ phát động "Tết trồng cây" và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào Tết trồng cây và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng, cả nước chung sức, đồng lòng trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 với thông điệp "Vì một Việt Nam xanh"; thực hiện công văn số 439/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 11/2/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiếp tục tổ chức phong trào trồng cây xanh trong ngành Giáo dục, Ban Giám hiệu Trường Đại học Mở Hà Nội đề nghị cán bộ, giảng viên, người lao động, học viên và sinh viên tiếp tục thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1625/ BGDĐT-GDCTHSSV ngày 23/4/2021 về việc tổ chức phong trào trồng cây xanh trong ngành Giáo dục.

Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng; nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chi tiết Công văn 450/ĐHM ngày 18/2/2022 của Trường Đại học Mở Hà Nội về việc tiếp tục tổ chức phong trào trồng cây xanh trong ngành Giáo dục

Tư vấn tuyển sinh