• Nhà B101, phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Thông tin Tuyển sinh

Giới thiệu Ngành Luật Quốc tế

Lượt xem: 551    25/06/2022

TÊN NGÀNH: LUẬT QUỐC TẾ

MÃ NGÀNH: 7380108

KHOA: LUẬT

Website: http://khoaluat.hou.edu.vn

Tư vấn, giải đáp thắc mắc tại đây

Toàn bộ chương trình đào tạo gồm 131 tín chỉ (Không kể giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất). Thời gian đào tạo tối thiểu là 3,5 năm.

Với mục tiêu trang bị cho người học kiến thức cơ bản về pháp luật, về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội; nắm vững kiến thức lý luận và định hướng chuyên sâu kiến thức thực tiễn về pháp luật quốc tế; phương pháp tư duy pháp lý, ý thức pháp luật, kĩ năng nghiên cứu, áp dụng pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực pháp luật quốc tế.

Sinh viên Khoa Luật trong hoạt động thực tập diễn án

Chương trình đào tạo ngành Luật Quốc tế của Trường Đại học Mở Hà Nội đã đổi mới cơ bản theo hướng tăng cường kiến thức thực tiễn; tăng cường thời gian thực tập, thực hành nghề nghiệp tại các cơ quan hành nghề luật, các tổ chức quốc tế, bảo đảm sau khi tốt nghiệp ngành luật Quốc tế tại Trường Đại học Mở Hà Nội, sinh viên có thể thực hiện được các công việc sau:

- Tự thành lập các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ pháp lý hoặc sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực của nền kinh tế;

- Làm việc cho các văn phòng, công ty luật hoặc hành nghề luật sư độc lập, tư vấn pháp lý hoặc thực hiện các dịch vụ pháp lý khác;

- Làm luật sư nội bộ, nhân viên pháp chế trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức trong và ngoài nước;

- Làm việc trong các cơ sở giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học pháp lý và đào tạo luật, đặc biệt trong lĩnh vực chuyên ngành luật quốc tế;

- Làm việc trong hệ thống cơ quan các cấp thuộc ngành Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự và Tổ chức trọng tài với vai trò là Thư ký tòa án, Thẩm tra viên, Kiểm tra viên, Thẩm phán, Kiểm sát viên, Chấp hành viên, Trọng tài viên…;

- Làm việc trong hệ thống Cơ quan đối ngoại của Nhà nước các cấp về xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật.

Sinh viên Khoa Luật luôn tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học


Tư vấn tuyển sinh