• Nhà B101, phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Thông báo

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Mở Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2024

Lượt xem: 144    03/08/2022

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Mở Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2024 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 12/8. Với khẩu hiệu “Đoàn kết – Khát vọng – Bản lĩnh – Sáng tạo – Tiên phong”, Đại hội Đoàn Trường Đại học Mở Hà Nội với gần 400 đại biểu là những đoàn viên, sinh viên ưu tú sẽ phát huy vai trò và sức mạnh tập thể, mở ra những bước đi mới cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Nhà trường trong thời gian tới.

Đại hội là sự kiện chính trị, diễn đàn quan trọng của Đoàn viên thanh niên Trường Đại học Mở Hà Nội; Đại hội diễn ra trong thời điểm Trường Đại học Mở Hà Nội chuẩn bị bước sang năm thứ 30 xây dựng và phát triển với nhiều thành công và thách thức mới. Trong bối cảnh, tình hình Nhà trường như vậy đòi hỏi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Mở Hà Nội phải không ngừng học tập, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập trung đánh giá thực trạng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2019-2022, khẳng định những kết quả đạt được, nhìn nhận và kiểm điểm những mặt còn tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó xác định mục tiêu phương hướng hoạt động, công tác trong nhiệm kỳ 2022-2024, tiếp tục hoạt động hiệu quả theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động, phong trào do Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội tổ chức, phát động và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác tập hợp, quản lí, giáo dục Đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới, phát huy được sức mạnh của tuổi trẻ Trường Đại học Mở Hà Nội, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên Nhà trường ngày càng vững mạnh.

Thời gian:

Phiên 1: Từ 08h00 – 11h00

Phiên 2: Từ 14h00 – 17h00

Địa điểm: Nhà Văn hoá Quận Hai Bà Trưng (257 Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội).

Tư vấn tuyển sinh