• Nhà B101, phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Văn bản Bộ GD&ĐT

Năm học 2021 - 2022

Lượt xem: 3849    01/07/2021

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Nội dung
1 04/VBHN-BGDĐT 26/08/2021 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2 05/VBHN-BGDĐT 30/08/2021 Văn bản hợp nhất Thông tư về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh. sinh viên các trường đào tạo công lập
3 23/2021/TT-BGDĐT 30/08/2021 Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ
4 24/2021/TT-BGDĐT 08/09/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
5 25/2021/TT-BGDĐT 08/09/2021 Thông tư hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030
6 26/2021/TT-BGDĐT 17/09/2021 Thông tư quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học
7 31/2021/TT-BGDĐT 10/11/2021 Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập
8 35/2021/TT-BGDĐT 06/12/2021 Thông tư quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học
9 46/2021/TT-BGDĐT 31/12/2021 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
10 47/2021/TT-BGDĐT 31/12/2021 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
11 48/2021/TT-BGDĐT 31/12/2021 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành về chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên
12 02/2022/TT-BGDĐT 18/01/2022 Thông tư Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
13 04/2022/TT-BGDĐT 04/03/2022 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
14 06/2022/TT-BGDĐT 11/05/2022 Thông tư hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục
15 01/VBHN-BGDĐT 23/05/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
16 07/VBHN-BGDĐT 23/05/2022 Thông tư quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục
17 03/VBHN-BGDĐT 27/05/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
18 09/VBHN-BGDĐT 06/06/2022 Thông tư Quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học
19 05/VBHN-BGDĐT 06/07/2022 Văn bản hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
20 11/2022/TT-BGDĐT 26/7/2022 Thông tư quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài

 

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

 

STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Nội dung
1 2334/QĐ-BGDĐT 12/07/2021 Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2030
2 2386/QĐ-BGDĐT 16/07/2021 Ban hành Thể lệ Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2021 (SV_STARTUP-2021)
3 3039/BGDĐT-TCCB 20/07/2021 Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ chính trị
4 3205/BGDĐT-GDĐH 30/07/2021 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021
5 313-CV/VPBCSĐ 06/08/2021 Hướng dẫn tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước
6 2559/QĐ-BGDĐT 06/08/2021 Ban hành Chương trình hành động của BGDĐT triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
7 3468/BGDĐT-GDĐH 16/08/2021 Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025
8 3474/BGDĐT-KHCNMT 16/08/2021 Đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021
9 2622/QĐ-BGDĐT 16/08/2021 Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025" trong giai đoạn 2021-2025 + Phụ lục
10 800/CT-BGDĐT 24/08/2021 Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo
11 3678/BGDĐT-GDCTHSSV 27/08/2021 Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo đảm TTATGT năm học 2021-2022
12 865/CTr-BGDĐT-TWĐTN 01/09/2021 Chương trình phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2021-2022
13 3808/BGDĐT-GDCTHSSV 06/09/2021 Phát động Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM" năm 2021
14 3815/BGDĐT-TTr 06/09/2021 Triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng
15 895/KH-BGDĐT 09/09/2021 Công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của ngành Giáo dục năm học 2021-2022
16 24/2021/TT-BGDĐT 08/09/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho VN ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng BGD&ĐT
17 26/2021/TT-BGDĐT 17/09/2021 Quy định về hoạt động NCKH của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học
18 959/KH-BGDĐT 23/09/2021 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho HSSV năm 2021
19 4351/BGDĐT-KHCNMT 29/09/2021 Thông báo nộp hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2022
20 4379/BGDĐT-GDCTHSSV 29/09/2021 Đề xuất sinh viên nhận Học bổng Kumho Asiama lần thứ 15
21 987/KH-BGDĐT 01/10/2021 Triển khai Chương trình "Sóng và máy tính cho em"
22 27/2021/TT-BGDĐT 07/10/2021 Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài
23 3277/QĐ-BGDĐT 12/10/2021 Ban hành Quy chế Đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với đơn vị và công chức, viên chức, NLĐ của BGD&ĐT
24 4610/BGDĐT-GDCTHSSV 12/10/2021 Tổ chức hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Biên cương Tổ quốc tôi"
25 4726/BGDĐT-GDTC 15/10/2021 Tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục
26 1176/KH-BGDĐT 27/10/2021 Triển khai Phong trào thi đua đặc biệt "Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học"
27 4992/BGDĐT-GDCTHSSV 01/11/2021 Hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021
28 4994/BGDĐT-GDCTHSSV 01/11/2021 Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay phòng, chống dịch COVID-19" trên mạng xã hội VCNet
29 31/2021/TT-BGDĐT 10/11/2021 Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường CĐ sư phạm và CSGD đại học công lập
30 5309/BGDĐT-TCCB 17/11/2021 Hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021
31 5365/BGDĐT-GDCTHSSV 22/11/2021 Thay đổi thời gian các Vòng thi của Cuộc thi "Học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2021
32 5478/BGDĐT-KHCNMT 26/11/2021 Hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia thuộc Chương trình Toán học giai đoạn 2021-2030
33 1466/QLCL-QLVBCC 24/11/2021 Đề nghị góp ý cho dự thảo Thông tư quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài
34 707/CNTT 08/12/2021 Đánh mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
35 1289/TB-BGDĐT 09/12/2021 Thông báo tuyển sinh đi học tại Hungary diện Hiệp định năm 2022
36 4723/QĐ-BGDĐT 20/12/2021 Ban hành Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
37 6190/BGDĐT-GDCTHSSV 29/12/2021 Bảo đảm trật tự ATGT, PCTP, ANTT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân năm 2022
38 1388/KH-BGDĐT 31/12/2021 Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Giáo dục và Đào tạo
39 01-CTr/BCĐBGDĐT 15/12/2021 Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022
40 4970/QĐ-BGDĐT 30/12/2021 Ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ GD&ĐT phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
41 4996/QĐ-BGDĐT 31/12/2021 Ban hành Quy chế bình chọn "Nhà giáo tiêu biểu của năm"
42 41/2021/TT-BGDĐT 30/12/2021 Thông tư Quy định danh mục và thời gian định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương
43 42/2021/TT-BGDĐT 30/12/2021 Thông tư Quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo
44 4998/QĐ-BGDĐT 31/12/2021 Ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu của cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo
45 1/2022/TT-BGDĐT 14/01/2022 Thông tư ban hành Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học
46 236/BGDĐT-VP 20/01/2022 Tổ chức Tết năm 2022
47 65/KH-BGDĐT 24/01/2022 Kế hoạch Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2021
48 283/BGDĐT-GDTC 24/01/2022 Tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục
49 383/QĐ-BGDĐT 26/01/2022 Ban hành Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
50 317/BGDĐT-TTr 26/01/2022 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong dịp Tết Nhâm Dần
51 92/KH-BGDĐT 26/01/2022 Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022
52 14-CV/BCSĐ 15/02/2022 Sơ kết việc thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị
53 2/2022/TT-BGDĐT 18/01/2022 Thông tư Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
54 186/KH-BGDĐT 28/02/2022 Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2022
55 194/KH-BGDĐT 28/02/2022 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của ngành giáo dục
56 213/KH-BGDĐT 03/03/2022 Kế hoạch tổ chức Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022
57 679/BGDĐT-KHCNMT 03/03/2022 Tổ chức Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022
58 619/QĐ-BGDĐT 03/03/2022 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2030
59 4/2022/TT-BGDĐT 04/03/2022 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao 
60 633/QĐ-BGDĐT 07/03/2022 QĐ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong ngành Giáo dục đến năm 2025
61 217/CTr-BGDĐT-BVHTTDL 04/03/2022 Chương trình phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022-2026
62 242/KH-BGDĐT 11/03/2022 Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học năm 2022
63 691/QĐ-BGDĐT 11/03/2022 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm trong ngành Giáo dục đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
64 961/BGDĐT-GDCTHSSV 17/03/2022 Tham gia Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ IV "SV_STARTUP"
65 768/QĐ-BGDĐT 21/03/2022 Ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm trong ngành Giáo dục đến năm 2025
66 322/TB-BGDĐT 24/03/2022 Thông báo tuyển sinh đi học tại Mô-dăm-bích năm 2022
67 855/QĐ-BGDĐT 28/03/2022 Ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
68 1139/BGDĐT-GDTX 28/03/2022 Tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2022
69 353/KH-BGDĐT 29/03/2022 Kế hoạch tổng thể của ngành Giáo dục thích ứng với tình hình dịch COVID-19, bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng
70 37-CV/BCSĐ 29/03/2022 Triển khai thực hiện công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022
71 1218/BGDĐT-TĐKT 01/04/2022 Sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025
72 387/KH-BGDĐT 06/04/2022 Kế hoạch biện soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng trực tuyến dành cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học về phát triển chương trình đào tạo
73 389/KH-BGDĐT 06/04/2022 Kế hoạch tổ chức Hội thảo chuyên đề về nghiên cứu và phát triển khoa học giáo dục để phục vụ nghiên cứu và giảng dạy
74 1296/BGDĐT-GDĐH 07/04/2022 Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT
75 1410/BGDĐT-GDTC 14/04/2022 Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2022
76 1459/BGDĐT-GDCTHSSV 15/04/2022 Hưởng ứng vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương
77 413/KH-BGDĐT 15/04/2022 Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2022
78 417/KH-BGDĐT 18/04/2022 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ "Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học"
79 43-CV/BCSĐ 14/04/2022 Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022
80 1079/QĐ-BGDĐT 20/04/2022 Ban hành Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học
81 03-KH/BCSĐ 21/04/2022 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội 
82 1622/BGDĐT-GDCTHSSV 26/04/2022 Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT cho HSSV trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2022
83 457/KH-BGDĐT 26/04/2022 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I năm 2022
84 1846/BGDĐT-GDTC 29/04/2022 Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022
85 1262/QĐ-BGDĐT 06/05/2022 Ban hành Thể lệ Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022
86 482/KH-BGDĐT 06/05/2022 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022
87 485/KH-BGDĐT 06/05/2022 Kế hoạch Triển khai nhiệm vụ đánh giá cơ chế, chính sách khuyến khích và ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp công nghệ tham gia trực tiếp vào quá trình giáo dục và đào tạo và chính sách thu hút, sử dụng nhân tài, chú trọng lĩnh vực của cách 
88 1282/QĐ-BGDĐT 10/05/2022 Ban hành Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
89 6/2022/TT-BGDĐT 11/05/2022 Thông tư hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục
90 1986/BGDĐT-TCCB 11/05/2022 Hướng dẫn triển khai công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới năm 2022
91 1998/BGDĐT-TĐKT 12/05/2022 Đề cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2022
92 2115/BGDĐT-GDCTHSSV 20/05/2022 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2022
93 7/2022/TT-BGDĐT 23/05/2022 Thông tư quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục
94 636/KH-BGDĐT-BCA 08/06/2022 Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong cơ sở giáo dục năm 2022
95 72-CV/BCSĐ 09/06/2022 Hướng dẫn tuyên truyền về năm Đoàn kết hữu nghị Việt nam - Campuchia và năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào
96 9/2022/TT-BGDĐT 06/06/2022 Thông tư Quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học
97 662/KH-BGDĐT 15/06/2022 Tổ chức các hoạt động, sự kiện kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)
98 2632/BGDĐT-GDĐH 22/06/2022 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Tọa đàm về xây dựng Chuẩn cơ sở giáo dục đại học
99 2751/BGDĐT-KHCNMT 29/06/2022 Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Bảo vệ môi trường năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tư vấn tuyển sinh