• Nhà B101, phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Thông báo

Thông báo lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Hồng Hà

Lượt xem: 1986    28/09/2022

Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ

Khóa 2018 - 2021, Ngành: Ngôn ngữ Anh                

Mã số ngành: 9220201

Tên đề tài: “A Comparative Study on English – Vietnamese Translation of Business Texts” (Nghiên cứu so sánh bản dịch Anh – Việt trong lĩnh vực kinh doanh)

Thời gian: 08 giờ 30 phút thứ năm, ngày 13 tháng 10 năm 2022

Địa điểm: Hội trường A, tầng 2, Trường Đại học Mở Hà Nội, B101, phố Nguyễn Hiền, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tư vấn tuyển sinh