• Nhà B101, phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Tin tức - Sự kiện

Trường Đại học Mở Hà Nội nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương

Lượt xem: 332    30/09/2022

Sáng 30/9, Đảng bộ Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu tại Hội trường A và gần 200 điểm cầu cá nhân các Đảng viên trực thuộc Đảng bộ Nhà trường.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; Đ/c Phạm Văn Hải - Ủy viên BTV Đảng bộ Khối, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; Đ/c Nguyễn Mai Hương - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; Đ/c Nguyễn Thị Nhung - Ủy viên BTV Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ; Bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Đ/c Nguyễn Thanh Sơn quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII và Nghị quyết 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

PGS.TS Nguyễn Mai Hương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII tới Đảng bộ, cán bộ, đảng viên của Nhà trường; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Các đại biểu vui mừng với những kết quả đạt được của Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược “đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Đại biểu chăm chú lắng nghe

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đối với củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội cho rằng, việc làm đầu tiên là đổi mới, hoàn thiện tổ chức cơ sở đảng. Trong đó tập trung kiện toàn tổ chức cơ sở đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và công tác cán bộ, bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị và phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ.

Hội nghị tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu tại Hội trường A và gần 200 điểm cầu cá nhân các Đảng viên trực thuộc Đảng bộ Nhà trường

Đối với việc đổi mới nội dung, phương thức, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực của cấp ủy, bí thư cấp ủy ở cơ sở, bảo đảm vai trò hạt nhân và lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn đề nghị Đảng bộ trực tiếp nắm tình hình, phân công Đảng ủy viên phụ trách và dự sinh hoạt với các chi bộ. Lấy hiệu quả hoạt động của chi bộ là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ và Đảng ủy viên được phân công phụ trách.

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội Nguyễn Thanh Sơn cũng nhấn mạnh giải pháp giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, "tự soi", "tự sửa", đề cao danh dự, lòng tự trọng của đảng viên. Phát huy vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu tấm gương đảng viên tiêu biểu. Mỗi đảng viên phải xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để chi bộ kiểm tra, giám sát, làm cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường A

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Mai Hương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đề nghị các chi bộ, cán bộ, đảng viên tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và quán triệt sâu sắc 4 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và Nghị quyết 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị. Cùng với đó, cần triển khai nghị quyết bằng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đồng thời nâng cao năng lực, phong cách lãnh đạo của các cấp uỷ; mỗi đảng viên cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương; tăng cường công tác xây dựng Đảng.

 

Tư vấn tuyển sinh