• Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

Hoạt động sinh viên

Hội sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức cuộc thi "WHO IS NEXT"

27/04/2017