• Nhà B101, phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Thông báo

Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) và các hoạt động thiết thực của Trường Đại học Mở Hà Nội

Lượt xem: 238    08/11/2022

Ngày Pháp luật (09/11) được tổ chức từ năm 2012 đến nay nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật cho mọi người, qua đó góp phần xây dựng văn hóa pháp lý trong toàn xã hội “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật”. Đồng thời, việc tổ chức Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục, xây dựng ý thức pháp luật, niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với pháp luật, tạo lập kỷ cương, phép nước góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, một xã hội Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tại Trường Đại học Mở Hà Nội, Ngày Pháp luật được hưởng ứng qua nhiều năm với các hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Ngay những ngày đầu thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Trường đã thực hiện tuyên truyền ý nghĩa của Ngày pháp luật, giới thiệu và tuyên truyền tới toàn thể viên chức, người lao động và học viên trong toàn Trường qua băng rôn, khẩu hiệu đến những hoạt động ngày càng thiết thực và hiệu quả. Đến nay, việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật đã và đang trở thành một hoạt động thường niên trong kế hoạch công tác của Trường.

Năm học 2021-2022, Trường đã tập trung tổ chức và triển khai tập trung vào nhiệm vụ rà soát và xây dựng các văn bản quản trị Nhà trường trong điều kiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học có hiệu lực. Với hành lang pháp lý này, Trường đã xác định cần tập trung xây dựng hệ thống văn bản quản trị Trường phù hợp với quy định pháp luật cũng như điều kiện tự chủ của Trường.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong việc tạo hành lang hoạt động cho Trường, công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cũng gặt hái nhiều thành công. Kết quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Trường mà đại diện là Phòng Tổ chức – Hành chính của Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận qua việc tổng kết thực hiện Kế hoạch triển khai Quyết định số 1928/QĐ/TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục, pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2017-2021.

Sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội nhận giải thưởng cuộc thi tìm hiểu pháp luật

Cũng trong thời gian cao điểm hướng tới Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), gần 500 sinh viên của Nhà trường đã tích cực tham gia Cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho sinh viên năm 2022 do Thành đoàn, Hội sinh viên Thành phố Hà Nội tổ chức. Kết quả, sinh viên Đỗ Phương Uyên đạt Giải Ba, sinh viên Cao Thị Gấm đạt Giải Khuyến khích của Cuộc thi. Qua đó lan tỏa đến đông đảo sinh viên của Nhà trường về trách nhiệm thượng tôn pháp luật của tuổi trẻ nói riêng và mọi công dân nói chung.

Có thể khẳng định, hoạt động hưởng ứng và triển khai Ngày pháp luật của Trường Đại học Mở Hà Nội đã và đang đáp ứng các yêu cầu quản lý Trường bằng pháp luật, nội quy, quy chế. Việc tổ chức được đánh giá là thiết thực và hiệu quả đáp ứng yêu cầu quản lý của Trường đồng thời là minh chứng rõ nhất cho việc Nhà trường đã nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam.

Tư vấn tuyển sinh